Line 8: Line 8:
 
   | room    = I-11
 
   | room    = I-11
 
   | email    = dana.retova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = dana.retova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      =  
+
   | web      = http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/
 
   | info    =
 
   | info    =
  

Revision as of 14:13, 1 December 2010

Dana Retová

Dana Retová
Meno: Mgr. Dana Retová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: dana.retova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-11
Adresa: Mgr. Dana Retová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/

Výučba

  • Letný semester:
    • Diplomový seminár

Výskum

  • Biologicky motivovaný výpočtový model usudzovania

Publikácie

  • Retová, D., Takáč, M. (2010). Extending the semantics of distinguishing criteria with reasoning. In: Kognice 2010. (in press)
  • Retová, D. (2010). Kognitívna sémantika a usudzovanie. In: Kognice a umělý život X. Slezká univerzita. Opava. str. 319-324
  • Retová, D. (2009). Analýza konceptuálnych metafor emócií v slovenčine. In: Kognice 2009. Gaudeamus. Hradec Králové. str. 162-172
  • Retová, D., Šilliková, J., & Šefránek, J. (2007). Opice, psy, sémantika a logika. In: Kognice a umělý život VII. Slezská univerzita. Opava.