Kr.png
The Dynamic networks research group at DAI, deals with the theory and applications of Complex Evolving Networks (CES)

Goals

  • Functional brain networks
  • Theory of evolving networks
  • Complex networks models
  • Applications (language lexicon)


Group Members

Activities

Our group meets every Wednesday at 14.30 (I34) to discuss topics of our research. Visitors are welcomed.

Projects

  • 2015 Štúdium biologických a neurónových sietí pomocou teórie komplexných sietí (Analysis of biological and neural networks with a help of the complex network theory / in preparation)
  • 2011/ 2013 Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi.( Complex network models and their applications)
  • 2009/2011 Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov


Publications

na webstránke Márie Markošovej

na webstránke Petra Náthera

na webstránke Ľubice Beňuškovej

na webstránke Borisa Rudolfa

na webstránke Tatiany Jajcayovej