Kr.png
The Dynamic networks research group at DAI, deals with the theory and applications of Complex Evolving Networks (CES)

Goals

  • Functional brain networks
  • Theory of evolving networks
  • Complex networks models
  • Applications (language lexicon)


Group Members

Activities

Our group meets every Wednesday at 14.30 (I34) to discuss topics of our research. Visitors are welcomed.

Projects

  • 2015 Štúdium biologických a neurónových sietí pomocou teórie komplexných sietí (Analysis of biological and neural networks with a help of the complex network theory / in preparation)
  • 2011/ 2013 Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi.( Complex network models and their applications)
  • 2009/2011 Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov


Publications

na webstránke Márie Markošovej

na webstránke Petra Náthera

na webstránke Ľubice Beňuškovej

na webstránke Borisa Rudolfa

na webstránke Tatiany Jajcayovej

Revision as of 14:19, 3 September 2015 by Markosova (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)