(Šablóna na vyplnenie, odovzateľná v URL parameteri preload)
 
 
Line 45: Line 45:
 
* zoznam významných publikácií
 
* zoznam významných publikácií
 
Môžete tiež použiť odkaz
 
Môžete tiež použiť odkaz
* do Evipub: Viď {{Evipub|author=Priezvisko, Meno roknarodenia}} alebo
+
* do Evipub: Viď {{Evipub/sk|author=Priezvisko, Meno roknarodenia}} alebo
* na univerzitnú stránku: Viď [https://uniba.sk/ludia/kluka1/publications/ univerzitná stránka],
+
* na univerzitnú stránku: Viď {{UnibaPublications/sk|login=priezviskoN|text=stránku mojich publikácií na UK}},
 
* na [https://scholar.google.sk/citations?user=____ Google Scholar], [https://www.researchgate.net/profile/vase_meno ResearchGate] a pod.
 
* na [https://scholar.google.sk/citations?user=____ Google Scholar], [https://www.researchgate.net/profile/vase_meno ResearchGate] a pod.
 
  }}
 
  }}

Latest revision as of 00:29, 27 September 2016


vaše celé meno a priezvisko bez titulov

vaše celé meno a priezvisko bez titulov
Meno: vaše celé meno a priezvisko s titulmi
pracovná/študijná pozícia na katedre
Oddelenie: oddelenie katedry
Telefón: +421 2 602 95 nnn
Email: meno.priezvisko@fmph.uniba.sk
Miestnosť: číslo kancelárie
Adresa: vaše celé meno a priezvisko s titulmi
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: názov stránky

Výučba

Výskum

  • vaše výskumné témy
  • prípadne projekty
  • v odrážkovom zozname

Publikácie

  • zoznam významných publikácií

Môžete tiež použiť odkaz