(Vytvorená stránka „== Cvičné zadanie midtermu TIS == ''naspäť'' Po nových parlamentných voľbách v roku 2050 sa zázrakom do Euro-Americkéh...“)
 
m
Line 3: Line 3:
 
''[[Information Systems Development/sk|naspäť]]''
 
''[[Information Systems Development/sk|naspäť]]''
  
Po nových parlamentných voľbách v roku 2050 sa zázrakom do Euro-Amerického parlamentu dostali iní politici. Takí, ktorí pochopili, že namiesto naháňania ekonomických čísel je najväčším problémom doby niečo iné. Ak sa ľudia budú voči sebe navzájom správať pekne, bude to mať obrovský vplyv na lepšiu kvalitu života a v konečnom dôsledku aj na ekonomickú prosperitu EuroAmeriky. Preto prijali široký akčný plán, ktorého súčasťou je zlepšenie medziľudských vzťahov po všetkých stránkach. Jedným z prvých krokov je úplné vysporiadanie sa s fenoménom bezdomovectva. Úloha: navrhnite informačný systém na očipovanie bezdomovcov a ich následný vývoz na Mars za účelom prípravy kolonizácie tejto planéty pre ľudstvo. Systém by mal evidovať všetkých bezdomovcov a ich čipy a lokalitu v ktorej sa pohybujú, určovanú podľa ich pravidelných hlásení sa na evidenčných staniciach. Ak sa nejaký bezdomovec prestane hlásiť, letka autonómnych dronov a pozemných robotov ho dohľadá v priebehu pár dní. Tiež systém musí evidovať lety spoločnosti SpaceX a plánovať ich obsadenie bezdomovcami a zoznam táborov na Marse, do ktorých sú bezdomovci postupne ubytovávaní. Nakreslite use-case diagram, v ktorom je zachytená celková funkcionalita aplikácie, stavový diagram pre entitu bezdomovec, sekvenčný diagram pre let na Mars, triedny diagram nejakej zmysluplnej časti aplikácie a deployment diagram pre netriviálnu časť celého systému.
+
Po nových parlamentných voľbách v roku 2050 sa zázrakom do Euro-Amerického parlamentu dostali iní politici. Takí, ktorí pochopili, že namiesto naháňania ekonomických čísel je najväčším problémom doby niečo iné. Ak sa ľudia budú voči sebe navzájom správať pekne, bude to mať obrovský vplyv na lepšiu kvalitu života a v konečnom dôsledku aj na ekonomickú prosperitu EuroAmeriky. Preto prijali široký akčný plán, ktorého súčasťou je zlepšenie medziľudských vzťahov po všetkých stránkach. Jedným z prvých krokov je úplné vysporiadanie sa s fenoménom bezdomovectva. Úloha: navrhnite informačný systém na očipovanie bezdomovcov a ich následný vývoz na Mars za účelom prípravy kolonizácie tejto planéty pre ľudstvo. Systém by mal evidovať všetkých bezdomovcov a ich čipy a lokalitu v ktorej sa pohybujú, určovanú podľa ich pravidelných hlásení sa na evidenčných staniciach. Ak sa nejaký bezdomovec prestane hlásiť, letka autonómnych dronov a pozemných robotov ho dohľadá v priebehu pár dní. Tiež systém musí evidovať lety spoločnosti SpaceX a plánovať ich obsadenie bezdomovcami a zoznam táborov na Marse, do ktorých sú bezdomovci postupne ubytovávaní. Nakreslite use-case diagram, v ktorom je zachytená celková funkcionalita aplikácie, stavový diagram pre entitu bezdomovec, sekvenčný diagram pre let na Mars, triedny diagram nejakej zmysluplnej časti aplikácie v ktorom využijete všetky tri základné druhy vzťahov medzi triedami a deployment diagram pre netriviálnu časť celého systému.

Revision as of 23:12, 10 November 2017

Cvičné zadanie midtermu TIS

naspäť

Po nových parlamentných voľbách v roku 2050 sa zázrakom do Euro-Amerického parlamentu dostali iní politici. Takí, ktorí pochopili, že namiesto naháňania ekonomických čísel je najväčším problémom doby niečo iné. Ak sa ľudia budú voči sebe navzájom správať pekne, bude to mať obrovský vplyv na lepšiu kvalitu života a v konečnom dôsledku aj na ekonomickú prosperitu EuroAmeriky. Preto prijali široký akčný plán, ktorého súčasťou je zlepšenie medziľudských vzťahov po všetkých stránkach. Jedným z prvých krokov je úplné vysporiadanie sa s fenoménom bezdomovectva. Úloha: navrhnite informačný systém na očipovanie bezdomovcov a ich následný vývoz na Mars za účelom prípravy kolonizácie tejto planéty pre ľudstvo. Systém by mal evidovať všetkých bezdomovcov a ich čipy a lokalitu v ktorej sa pohybujú, určovanú podľa ich pravidelných hlásení sa na evidenčných staniciach. Ak sa nejaký bezdomovec prestane hlásiť, letka autonómnych dronov a pozemných robotov ho dohľadá v priebehu pár dní. Tiež systém musí evidovať lety spoločnosti SpaceX a plánovať ich obsadenie bezdomovcami a zoznam táborov na Marse, do ktorých sú bezdomovci postupne ubytovávaní. Nakreslite use-case diagram, v ktorom je zachytená celková funkcionalita aplikácie, stavový diagram pre entitu bezdomovec, sekvenčný diagram pre let na Mars, triedny diagram nejakej zmysluplnej časti aplikácie v ktorom využijete všetky tri základné druhy vzťahov medzi triedami a deployment diagram pre netriviálnu časť celého systému.