m
m
 
Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (1)
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (1)
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
   | webpage = https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Current_Trends_in_Cognitive_Psychology/sk
+
   | webpage = https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Current_Trends_in_Cognitive_Psychology/en
 
   | teacher = PhDr. Ing. Tomáš, PhD.
 
   | teacher = PhDr. Ing. Tomáš, PhD.
 
   | email = tomas.gal[[Image:zavinac.gif|@]]uniba.sk
 
   | email = tomas.gal[[Image:zavinac.gif|@]]uniba.sk

Latest revision as of 15:40, 14 March 2019

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii 2-IKV-141

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii (2-IKV-141)
Prerekvizity: 2-IKV-111 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Current_Trends_in_Cognitive_Psychology/en
Informačný list: Informačný list 2-IKV-141 (fakultná služba)
Vyučujúci: PhDr. Ing. Tomáš, PhD.
E-mail: tomas.gal@uniba.sk
Domovská stránka: http://tomas.dscloud.me/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov so základnými poznatkami o ľudskom poznávaní, o tom, ako človek prijíma, spracováva a využíva informácie.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne