m
m
Line 11: Line 11:
 
   | teacher = PhDr. Ing. Tomáš, PhD.
 
   | teacher = PhDr. Ing. Tomáš, PhD.
 
   | email = tomas.gal[[Image:zavinac.gif|@]]uniba.sk
 
   | email = tomas.gal[[Image:zavinac.gif|@]]uniba.sk
   | homepage = chýba
+
   | homepage = http://tomas.dscloud.me/
 
   | description = Oboznámiť študentov so základnými poznatkami o ľudskom poznávaní, o tom, ako človek prijíma, spracováva a využíva informácie.
 
   | description = Oboznámiť študentov so základnými poznatkami o ľudskom poznávaní, o tom, ako človek prijíma, spracováva a využíva informácie.
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 11:13, 19 February 2018

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii 2-IKV-141

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii (2-IKV-141)
Prerekvizity: 2-IKV-111 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Current_Trends_in_Cognitive_Psychology/sk
Informačný list: Informačný list 2-IKV-141 (fakultná služba)
Vyučujúci: PhDr. Ing. Tomáš, PhD.
E-mail: tomas.gal@uniba.sk
Domovská stránka: http://tomas.dscloud.me/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov so základnými poznatkami o ľudskom poznávaní, o tom, ako človek prijíma, spracováva a využíva informácie.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne