Tvorba webových dokumentov 1-AIN-610

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Tvorba webových dokumentov (1-AIN-610)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (3)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-610 (fakultná služba)
Vyučujúci: PaeDr. Roman Hrušecký, RNDr. Marek Nagy
E-mail: hrusecky@fmph.uniba.sk, mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.edi.fmph.uniba.sk/hrusecky http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/

Popis predmetu:

Oboznámiť sa s tvorbou webových stránok pomocou XHTML, kaskádových štýlov CSS a jazyka JavaScript; Oboznámiť sa so štandardmi W3C a ich významom

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Creating Web Documents)