Knowledge Representation and Reasoning (course homepage)

 • Lectures: Martin Baláž, Martin Homola
 • Labs: Alexander Šimko

Course outline

 • From databases to KR&R
 • From deduction to hypothetical reasoning
 • Preferences
 • Knowledge revision
 • Induction
 • Abduction

Literature

 1. Baader et al.: The Description Logic Handbook: Theory, Implementation and Applications. Oxford University Press, 2nd ed., 2003.
 2. Šefránek, J.:Inteligencia ako výpočet. IRIS, 2000.

Evaluation

Evaluation points:

 • Midterm: 10
 • Exam: 30 (min 10)
 • Project: 25 (min 10)
 • Labs: 10 (min 3)
 • TOTAL: 75

Evaluation scale:

 • 67 and more: A
 • 59 and more: B
 • 52 and more: C
 • 45 and more: D
 • 39 and more: E

Project

TBA

Lecture Slides

Labs

S druhou rozcvičkou boli trochu problémy, hlavne v korektnom zápise sledu argumentov. Jeden z môžných dôkazov nájdete v Súbor:R02riesenie.pdf

Revision as of 14:40, 5 March 2013 by Homola (Talk | contribs) (Addind DL Handbook into literature.)