Line 13: Line 13:
 
*Cvičenia
 
*Cvičenia
 
**4 domáce úlohy ............... 4x10 bodov
 
**4 domáce úlohy ............... 4x10 bodov
**Účasť...................................10x1 bod    
+
**Účasť...................................10x1 bod   (minimum 7 účastí) 
 
**Minimum........................... 30 bodov       
 
**Minimum........................... 30 bodov       
 
                                        
 
                                        

Revision as of 11:55, 11 November 2015

Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu

zpgso.nais.sk

 • Prednáška
  • Utorok 11:30, A
 • Cvičenia
  • Utorok 8:10, H3
  • Utorok 16:30, H3

HODNOTENIE

 • Skúška.................................... 50 bodov
 • Cvičenia
  • 4 domáce úlohy ............... 4x10 bodov
  • Účasť...................................10x1 bod (minimum 7 účastí)
  • Minimum........................... 30 bodov

MATERIÁLY

* Žára a kol. Moderní počítačová grafika
* Ružický, Ferko: Počítačová grafika a spracovanie obrazu
* Šikudová a kol. Počítačové videnie: Detekcia a rozpoznávanie objektov

PREDNÁŠKY

22.9. Úvod

29.9. Referenčný model PG, Základná geometria, Reprezentácie

6.10. Základná geometria – Pokračovnie, Zobrazovací kanál, Orezávanie

13.10. Viditeľnosť, Rasterizácia, Alias, Textúry

20.10. Osvetlenie a tieňovanie, Tiene

27.10. Textúry, Animácia

3.11. Multimédiá, Kódovanie

10.11.

17.11.

24.11.

1.12.

8.12.

15.12.

CVIČENIA

6.10. Základná geometria, Domáca úloha 1, BuzzModelGSVMOBJ.obj, monkey obj Domáca úloha 1 - Načítanie objektu v .obj formáte a zobraziť celý objekt pomocou !ortogonálnej projekcie (použitím matice ortogonálnej projekcie, nie len použitím x,y súradnice)! Možné opakované odovzdanie úlohy (do 18.10). Hodnotí sa posledná verzia.

13.10. Orezávanie

20.10. Rasterizácia: DDA, Bressenhamov algoritmus

27.10. Viditeľnosť: Z-buffer, Domáca úloha 2

3.11. Opakovanie