Line 16: Line 16:
  
 
== PREDNÁŠKY ==
 
== PREDNÁŠKY ==
=== 22.9. Úvod===
+
''' 22.9. Úvod'''
  
=== 29.9.  [[http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_2.pdf Referenčný model PG, Základná geometria, Reprezentácie]]===
+
''' 29.9.  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_2.pdf Referenčný model PG, Základná geometria, Reprezentácie]'''
  
=== 6.10. ===
+
''' 6.10. '''
  
=== 13.10. ===
+
''' 13.10. '''
  
=== 20.10.  ===
+
''' 20.10.  '''
  
=== 27.10. ===
+
''' 27.10. '''
  
=== 3.11. ===
+
''' 3.11. '''
  
=== 10.11.  ===
+
''' 10.11.  '''
  
=== 17.11. ===
+
''' 17.11. '''
  
=== 24.11. ===
+
''' 24.11. '''
  
=== 1.12.===
+
''' 1.12.'''
  
=== 8.12. ===
+
''' 8.12. '''
  
=== 15.12. ===
+
''' 15.12. '''
  
 
== CVIČENIA ==
 
== CVIČENIA ==

Revision as of 07:23, 1 October 2015

Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu

  • Prednáška
    • Utorok 11:30, A
  • Cvičenia
    • Pondelok 16:30, F1-248
    • Utorok 8:10, H3
    • Utorok 16:30, H3

HODNOTENIE

MATERIÁLY

* Žára a kol. Moderní počítačová grafika
* Ružický, Ferko: Počítačová grafika a spracovanie obrazu
* Šikudová a kol. Počítačové videnie: Detekcia a rozpoznávanie objektov

PREDNÁŠKY

22.9. Úvod

29.9. Referenčný model PG, Základná geometria, Reprezentácie

6.10.

13.10.

20.10.

27.10.

3.11.

10.11.

17.11.

24.11.

1.12.

8.12.

15.12.

CVIČENIA