Line 21: Line 21:
 
  * [http://www.sccg.sk/~sikudova/strukturovana_kniha_CD.pdf Šikudová a kol. Počítačové videnie: Detekcia a rozpoznávanie objektov]
 
  * [http://www.sccg.sk/~sikudova/strukturovana_kniha_CD.pdf Šikudová a kol. Počítačové videnie: Detekcia a rozpoznávanie objektov]
  
== PREDNÁŠKY ==
+
= [http://zpgso.nais.sk/Prednasky PREDNÁŠKY (zpgso.nais.sk)]=
''' 22.9.'''  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_1.pdf Úvod]
+
= [http://zpgso.nais.sk/Cvicenia Cvičenia (zpgso.nais.sk)]=
 
+
''' 29.9.'''  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_2.pdf Referenčný model PG, Základná geometria, Reprezentácie]
+
 
+
''' 6.10.'''  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_3.pdf Základná geometria – Pokračovnie, Zobrazovací kanál, Orezávanie]
+
 
+
''' 13.10. '''  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_4.pdf Viditeľnosť, Rasterizácia, Alias, Textúry] '''
+
 
+
''' 20.10.  '''  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_4.pdf Osvetlenie a tieňovanie, Tiene] '''
+
 
+
''' 27.10. '''  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_6.pdf Textúry, Animácia] '''
+
 
+
''' 3.11. ''' [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_7.pdf Multimédiá, Kódovanie] '''
+
 
+
''' 10.11.  '''
+
 
+
''' 17.11. '''
+
 
+
''' 24.11. '''
+
 
+
''' 1.12.'''
+
 
+
''' 8.12. '''
+
 
+
''' 15.12. '''
+
 
+
== CVIČENIA ==
+
''' 6.10.'''  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_CV_PG_1.pdf Základná geometria, Domáca úloha 1],  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/BuzzModelGSVMOBJ.obj BuzzModelGSVMOBJ.obj],  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/monkey.obj monkey obj]
+
Domáca úloha 1 - Načítanie objektu v .obj formáte a zobraziť celý objekt pomocou !ortogonálnej projekcie (použitím matice ortogonálnej projekcie, nie len použitím x,y súradnice)! Možné opakované odovzdanie úlohy (do 18.10). Hodnotí sa posledná verzia.
+
 
+
''' 13.10.'''  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_CV_PG_2.pdf Orezávanie]
+
 
+
''' 20.10.'''  Rasterizácia: DDA, Bressenhamov algoritmus
+
 
+
''' 27.10.''' Viditeľnosť: Z-buffer, [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_CV_DU2.pdf Domáca úloha 2]
+
 
+
''' 3.11.''' Opakovanie
+

Revision as of 21:37, 1 December 2015

Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu

zpgso.nais.sk

 • Prednáška
  • Utorok 11:30, A
 • Cvičenia
  • Utorok 8:10, H3
  • Utorok 16:30, H3

HODNOTENIE

 • Skúška.................................... 50 bodov
 • Cvičenia
  • 4 domáce úlohy ............... 4x10 bodov
  • Účasť...................................10x1 bod (minimum 7 účastí)
  • Minimum........................... 30 bodov

MATERIÁLY

* Žára a kol. Moderní počítačová grafika
* Ružický, Ferko: Počítačová grafika a spracovanie obrazu
* Šikudová a kol. Počítačové videnie: Detekcia a rozpoznávanie objektov

PREDNÁŠKY (zpgso.nais.sk)

Cvičenia (zpgso.nais.sk)