Line 54: Line 54:
 
** Silha, Durikovic, Kyselica, Jurkasova - ML propagacia
 
** Silha, Durikovic, Kyselica, Jurkasova - ML propagacia
  
* [https://zona.fmph.uniba.sk/studentska-vedecka-konferencia/ ŠVK FMFI UK] Deadline 25.3.2022
+
* [https://zona.fmph.uniba.sk/studentska-vedecka-konferencia/ ŠVK FMFI UK] Deadline 25.3.2023
 
** Extended abstract  - Dráček, Kyselica,
 
** Extended abstract  - Dráček, Kyselica,
 
** ŠVK FMFI UK Online - 21. 4. 2023
 
** ŠVK FMFI UK Online - 21. 4. 2023

Revision as of 17:10, 7 September 2022

YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar

Seminar members

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE durikovic@fmph.uniba.sk
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. andremihalik@gmail.com
Mgr. Daniel Kyselica (doktorand so Šilhom - 24) kyselica12@uniba.sk
Mgr. František Dráček (doktorand so Šilhom - 26) XXX@uniba.sk
Bc. Arsen Driashkaba (diplomant -23) driashkaba1@uniba.sk
 • In case of online YACGS connect to MS Teams Teams Teams code: 2ojmieq

NEW Conference Materials to Study

 • Ke-Sen Huang's Home Page
 • Free office for students
 • (IEEE PAMI, TIP, SMC, CSVT, TNNLS, TMM, Pattern Recognition, Information Sciences, Neurocomputing, Neural Networks, Image and Vision Computing, IJCV, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, ACM Computing Surveys)

Presentations Tuesday 13:10 in I-23

 • 20.9.2022 - Začína YACGS a o 13:10 online; Dráček,
 • 27.9.2022 - Kyselica - článok čo číta, Driashkaba - demo
 • 4.10.2022 - Dráček - článok prvý o kolíziach
 • 11.10.2022 - Kyselica, Driashkaba
 • 18.10.2022 - Dráček (CC článok)
 • 25.10.2022 - Kyselica, Driashkaba - demo aj článok
 • 1.11.2022 - všetkých svätých
 • 8.11.2022 - Dráček
 • 15.11.2022 - Kyselica, Driashkaba
 • 22.11.2022 - Dráček
 • 29.11.2022 - Driashkaba, Kyselica - článok
 • 6.12.2022 - Dráček, Driashkaba - hodnotenie Projektového seminára 2
 • 13.12.2022 - Dráček, Kyselica - skeleton minimovky
  • do 28. 2. 2023 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške Kyselica
  • do 5. 5. 2022 Odovzdanie diplomových prác Driashkaba


Incoming conferences and deadlines

 • UK Grant 2022- podá Dráček, Kyselica
  • December 15 deadline cca
 • IV, GMAI Notifikácia 31.5.2022, Camera RDY 5.6.2022
  • Napísaný prvý článok ako prvý autor o UI IV,
 • ŠVK FMFI UK Deadline 25.3.2023
  • Extended abstract - Dráček, Kyselica,
  • ŠVK FMFI UK Online - 21. 4. 2023
 • WSCG 2022 - no submission
 • CANDAR22 Japan - no submission

Journals and deadlines

Diploma thesis topics

https://dai.fmph.uniba.sk/w/ThesisYACGS

Must Read Paper

Data-driven Fluid Simulation using Regression Forests Lubor Ladicky, SoHyeon Jeong, Barbara Solenthaler, Marc Pollefeys, Markus Gross Siggraph Asia, 2015 - (Idea: Mashine learning SPH Animation)

Former YACGS PhD student members

Mgr. Stanislav Krajčovič obhájil v roku 2022 krajcovic46@uniba.sk
Mgr. Adam Riečický, PhD. obhájil v roku 2021 a.riecicky@gmail.com
Mgr. Michal Chládek, PhD. obhájil v roku 2015 mychalch@gmail.com
RNDr. Martin Madaras, PhD. obhájil v roku 2014 madaras@sccg.sk
Mgr. Pavol Fabo, PhD. obhájil v roku 2013 fabo@sccg.sk
Mgr. Andrej Mihálik, PhD obhájil v roku 2013 andremihalik@gmail.com
Mgr. Juraj Onderík, PhD. obhájil v roku 2012 onderik@sccg.sk
Dr. mont. Michal Kráčalík do roku 2022
Mgr. Michal Piovarči do roku 2015 teraz je na MIT michal.piovarci@gmail.com
Mgr. Matej Hudák do roku 2015 hudak@sccg.sk
Mgr., Ing. Tomáš Ágošton do roku 2011
RNDr. Dominik Ďurikovič do roku 2011

Former YACGS student members

Student Hall