(114 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
|width="400"|Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
+
|width="400"|[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE]]
 
|width="100"|durikovic@fmph.uniba.sk
 
|width="100"|durikovic@fmph.uniba.sk
 
|-
 
|-
|Mgr. Andrej Mihálik, PhD.||andremihalik@gmail.com
+
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik, PhD.]]||andremihalik@gmail.com
 
|-
 
|-
|Mgr. Adam  Riečický ||adam.riecicky@fmph.uniba.sk
+
|Mgr. Daniel Kyselica (doktorand so Šilhom - 24)||kyselica12@uniba.sk
 
|-
 
|-
|Bc. Stanislav Krajčovič (diplomant so Šilhom )||krajcovic46@uniba.sk
+
|Mgr. František Dráček (doktorand so Šilhom - 26)||XXX@uniba.sk
 
|-
 
|-
|Bc. Katarína Šimnová (diplomantka)||ksimnova@gmail.com
+
|Bc. Arsen Driashkaba (diplomant -23)||driashkaba1@uniba.sk
|-
+
|Bc. Patrik Baranišin (diplomant)||baranisin1@uniba.sk
+
|-
+
|Bc. Eva Kunoská (diplomant - Ut: doobeda)||kunovska218@gmail.com
+
|-
+
|Kristína Bulejová (bakalárka - Ut: doobeda)||kika.bulejova@gmail.com
+
|-
+
|Patrícia Pagáčová (bakalárka - Ut: doobeda)||patricia.pagacova11@gmail.com
+
|-
+
|Bc. Viktor Nagy (diplomant u Šilhu)||
+
|-
+
|Bc. Dušan Matejka (diplomant u Madarasa)||
+
|-
+
|Bc. Martin Mudroch (diplomant skoncil FMFI ale pokracuej na teme)||martinkamil.mudroch@gmail.com
+
 
|}
 
|}
 
</blockquote>
 
</blockquote>
 +
 +
* In case of online YACGS connect to MS Teams [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7699e153898a4006bd107b250a55251f%40thread.tacv2/conversations?groupId=1857e406-7fe8-4ed6-af58-f11bfd084679&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 Teams] Teams code: 2ojmieq
  
 
== NEW Conference Materials to Study ==
 
== NEW Conference Materials to Study ==
 
* [http://kesen.realtimerendering.com/ Ke-Sen Huang's Home Page]
 
* [http://kesen.realtimerendering.com/ Ke-Sen Huang's Home Page]
 
* [https://products.office.com/en-us/student/office-in-education Free office for students]
 
* [https://products.office.com/en-us/student/office-in-education Free office for students]
 +
* (IEEE PAMI, TIP, SMC, CSVT, TNNLS, TMM, Pattern Recognition, Information Sciences, Neurocomputing, Neural Networks, Image and Vision Computing, IJCV, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, ACM Computing Surveys)
  
 
== Presentations Tuesday 13:10 in I-23 ==
 
== Presentations Tuesday 13:10 in I-23 ==
  
* 19.2.2018 - Začína YACGS a o 13:30 v I23;  
+
* 20.9.2022 - Začína YACGS a o 13:10 online; Dráček,
* 26.2.2018 - <s>Riečický</s>, ráno Kunovská, Pagáčová
+
* 27.9.2022 - Kyselica  - článok čo číta, Driashkaba - demo
* 6.3.2018 - Šimnová, Baranišin, Krajčovič
+
* 4.10.2022 - Dráček - článok prvý o kolíziach
* 13.3.2018 <s>Riečický</s>, <s>Baranišin</s>, ráno Bulejová, na krátko Kunovská, Pagáčová
+
* 11.10.2022 - Kyselica, Driashkaba 
* 20.3.2018 - Krajčovič, <s>Šimnová</s>, ráno Kunovská, Pagáčová, Bulejová
+
* 18.10.2022 - Dráček (CC článok)  
* 27.3.2018 - Riečický, Baranišin, <s>Krajčovič</s>, ráno Pagáčová, Bulejová
+
* 25.10.2022 - Kyselica, Driashkaba - demo aj článok
* 3.4.2018 - voľno
+
* 1.11.2022 - všetkých svätých
* 4.4.2018 - ráno Pagáčová, Bulejová
+
* 8.11.2022 - Dráček
* 10.4.2018 - Riečický, <s>Baranišin</s>, Šimnová, Krajčovič, ráno <s>Pagáčová</s>,Bulejová, večer Kunovská
+
* 15.11.2022 - Kyselica, Driashkaba
* 17.4.2018 - <s>Baranišin</s>, Šimnová,  ráno Pagáčová, Bulejová
+
* 22.11.2022 Dráček 
* 24.4.2018 - Riečický, Krajčovič, Baranišin, ráno Kunovská, Pagáčová
+
* 29.11.2022 - Driashkaba, Kyselica - článok
* 1.5.2018 voľno - najneskôr odovzdanie diplomových, bakalárskych prác na čítanie školiteľom
+
* 6.12.2022 - Dráček, Driashkaba - hodnotenie Projektového seminára 2
* 4.5.2018 Odovzdanie diplomových prác
+
* 13.12.2022 Dráček, Kyselica - skeleton minimovky
* 8.5.2018 - Riečický
+
** do 28. 2. 2023 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške Kyselica
* 15.5.2018 Predobhajoby - prvé slidy vsetci končiaci študenti mgr aj bc. Baranišin, Šimnová, Krajčovič, Bulejová, Pagáčová 
+
** do 5. 5. 2022 Odovzdanie diplomových prác Driashkaba     
* 16.5.2018 Odovzdanie bakalárskych prác
+
  
  
 
== Incoming conferences and deadlines ==
 
== Incoming conferences and deadlines ==
* [https://zona.fmph.uniba.sk/studentska-vedecka-konferencia/ ŠVK FMFI UK] Deadline 31.3.2018
+
* UK Grant 2022- podá Dráček, Kyselica
** Extended abstract  - Riečický ?
+
** December 15 deadline cca
  
* [http://www.cescg.org/ CESCG] 2017 24.4.2017 - 27.5.2017
+
* [http://ntsp2022.aos.sk/ New Trends in Signal Processing 2022 October 12-14 2022 in Hotel Chopok, Slovakia] Deadline Accepted 1 jun 2022
** pasivna ucast YACGS
+
** Napísaný prvý článok ako prvý autor Kyselica, Jurkasova, Silha, Durikovic
* [http://ans2017.ucm.sk/ ANS UCM] 6th International Scientific Conference "Applied Natural Sciences 2017" (27. - 29. september 2017)
+
 
** July 15 deadline cca
+
* [https://zona.fmph.uniba.sk/studentska-vedecka-konferencia/ ŠVK FMFI UK] Deadline 25.3.2023
* [http://evlm.stuba.sk/APLIMAT/index.html APLIMAT] 2. - 4. 2. 2016 STU Paper Deadline: 20. novembra 2015)
+
** Extended abstract  - Dráček, Kyselica,
** Extended abstract - Ďurikovič
+
** ŠVK FMFI UK Online - 21. 4. 2023
* UK Grant 2019 - Riečický
+
 
* WSCG 2016
+
* [https://isgg.net/isgg-conference-series/  International Conference on Geometry and Graphics 2024] will take place in Kitakyushu (Japan) in August 2024,
* [http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/ eTalent Tatra Banka] deadline 5. November
+
** Publikuju aj v knizke LNCS
* [http://www.graphicslink.co.uk/IV2017/ iV2017] 11 (Fri) – 13 (Sun) iV2017 - 21st International Conference Information Visualisation 11 - 14 July 2017 London South Bank University London UK
+
 
** Ďurikovič  
+
* [https://www.graphicslink.co.uk/  IV, GMAI] Notifikácia 31.5.2022, Camera RDY 5.6.2022
 +
** Napísaný prvý článok ako prvý autor o UI [https://iv.csites.fct.unl.pt/at/ IV],
 +
 
 +
* WSCG 2022 - no submission
 +
*[https://is-candar.org/candar20 CANDAR22] Japan - no submission
 +
 
 +
* [https://www.kitaos.sk/index.php?conference=kit2021&schedConf=KIT2021 2021 Communication and Information Technologies (KIT)]  (October 13, 2021 October 15, 2021) Deadline May 31, 2021.
 +
** Ďurikovič - done
  
 
== Journals and deadlines ==
 
== Journals and deadlines ==
*IJNC SI 2018 on CANDAR2017 journal 2x paper version Ďurikovič, Mihálik - (submitted 2x)
+
* IJNC paper just published [https://www.jstage.jst.go.jp/article/ijnc/8/2/8_186/_article/-char/en Fire] [https://www.jstage.jst.go.jp/article/ijnc/8/2/8_205/_article/-char/en Mobile]
*Editors: Kei Iwasaki and Yoshinori Dobashi. MATHEMATICAL INSIGHTS INTO ADVANCED COMPUTER GRAPHICS TECHNIQUES -MEIS 2016, Springer 2016, Kyushu University. - (submitted 2x)
+
 
* [http://www.editorialmanager.com/ajse/mainpage.html The Arabian Journal of Science and Engineering], Springer  
 
* [http://www.editorialmanager.com/ajse/mainpage.html The Arabian Journal of Science and Engineering], Springer  
* [http://versita.com/jamsi/ JAMSI]
+
* [http://versita.com/jamsi/ JAMSI], WoS
  
 
==Diploma thesis topics==
 
==Diploma thesis topics==
Line 90: Line 84:
 
{| style="font-size:9pt;"
 
{| style="font-size:9pt;"
 
|-
 
|-
|Mgr. Michal Chládek, PhD. do roku 2015||mychalch@gmail.com
+
|Mgr. Stanislav Krajčovič obhájil v roku 2022||krajcovic46@uniba.sk
 +
|-
 +
|Mgr. Adam Riečický, PhD. obhájil v roku 2021||a.riecicky@gmail.com
 +
|-
 +
|Mgr. Michal Chládek, PhD. obhájil v  roku 2015||mychalch@gmail.com
 +
|-
 +
|RNDr. Martin Madaras, PhD. obhájil v  roku 2014 ||madaras@sccg.sk
 
|-
 
|-
|RNDr. Martin Madaras, PhD. do roku 2014 ||madaras@sccg.sk
+
|Mgr. Pavol Fabo, PhD. obhájil v  roku 2013 ||fabo@sccg.sk
 
|-
 
|-
|Mgr. Pavol Fabo, PhD. do roku 2013 ||fabo@sccg.sk
+
|Mgr. Andrej Mihálik, PhD obhájil v  roku 2013 ||andremihalik@gmail.com
 
|-
 
|-
|Mgr. Andrej Mihálik, PhD do roku 2013 ||andremihalik@gmail.com
+
|Mgr. Juraj Onderík, PhD. obhájil v  roku 2012 ||onderik@sccg.sk
 
|-
 
|-
|Mgr. Juraj Onderík, PhD. do roku 2012 ||onderik@sccg.sk
+
|Dr. mont. Michal Kráčalík do roku 2022
 
|-
 
|-
|Mgr. Michal Piovarči do roku 2015 teraz je na MPI||michal.piovarci@gmail.com
+
|Mgr. Michal Piovarči do roku 2015 teraz je na MIT||michal.piovarci@gmail.com
 
|-
 
|-
 
|Mgr. Matej Hudák do roku 2015 ||hudak@sccg.sk
 
|Mgr. Matej Hudák do roku 2015 ||hudak@sccg.sk

Revision as of 11:14, 30 September 2022

YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar

Seminar members

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE durikovic@fmph.uniba.sk
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. andremihalik@gmail.com
Mgr. Daniel Kyselica (doktorand so Šilhom - 24) kyselica12@uniba.sk
Mgr. František Dráček (doktorand so Šilhom - 26) XXX@uniba.sk
Bc. Arsen Driashkaba (diplomant -23) driashkaba1@uniba.sk
 • In case of online YACGS connect to MS Teams Teams Teams code: 2ojmieq

NEW Conference Materials to Study

 • Ke-Sen Huang's Home Page
 • Free office for students
 • (IEEE PAMI, TIP, SMC, CSVT, TNNLS, TMM, Pattern Recognition, Information Sciences, Neurocomputing, Neural Networks, Image and Vision Computing, IJCV, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, ACM Computing Surveys)

Presentations Tuesday 13:10 in I-23

 • 20.9.2022 - Začína YACGS a o 13:10 online; Dráček,
 • 27.9.2022 - Kyselica - článok čo číta, Driashkaba - demo
 • 4.10.2022 - Dráček - článok prvý o kolíziach
 • 11.10.2022 - Kyselica, Driashkaba
 • 18.10.2022 - Dráček (CC článok)
 • 25.10.2022 - Kyselica, Driashkaba - demo aj článok
 • 1.11.2022 - všetkých svätých
 • 8.11.2022 - Dráček
 • 15.11.2022 - Kyselica, Driashkaba
 • 22.11.2022 - Dráček
 • 29.11.2022 - Driashkaba, Kyselica - článok
 • 6.12.2022 - Dráček, Driashkaba - hodnotenie Projektového seminára 2
 • 13.12.2022 - Dráček, Kyselica - skeleton minimovky
  • do 28. 2. 2023 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške Kyselica
  • do 5. 5. 2022 Odovzdanie diplomových prác Driashkaba


Incoming conferences and deadlines

 • UK Grant 2022- podá Dráček, Kyselica
  • December 15 deadline cca
 • ŠVK FMFI UK Deadline 25.3.2023
  • Extended abstract - Dráček, Kyselica,
  • ŠVK FMFI UK Online - 21. 4. 2023
 • IV, GMAI Notifikácia 31.5.2022, Camera RDY 5.6.2022
  • Napísaný prvý článok ako prvý autor o UI IV,
 • WSCG 2022 - no submission
 • CANDAR22 Japan - no submission

Journals and deadlines

Diploma thesis topics

https://dai.fmph.uniba.sk/w/ThesisYACGS

Must Read Paper

Data-driven Fluid Simulation using Regression Forests Lubor Ladicky, SoHyeon Jeong, Barbara Solenthaler, Marc Pollefeys, Markus Gross Siggraph Asia, 2015 - (Idea: Mashine learning SPH Animation)

Former YACGS PhD student members

Mgr. Stanislav Krajčovič obhájil v roku 2022 krajcovic46@uniba.sk
Mgr. Adam Riečický, PhD. obhájil v roku 2021 a.riecicky@gmail.com
Mgr. Michal Chládek, PhD. obhájil v roku 2015 mychalch@gmail.com
RNDr. Martin Madaras, PhD. obhájil v roku 2014 madaras@sccg.sk
Mgr. Pavol Fabo, PhD. obhájil v roku 2013 fabo@sccg.sk
Mgr. Andrej Mihálik, PhD obhájil v roku 2013 andremihalik@gmail.com
Mgr. Juraj Onderík, PhD. obhájil v roku 2012 onderik@sccg.sk
Dr. mont. Michal Kráčalík do roku 2022
Mgr. Michal Piovarči do roku 2015 teraz je na MIT michal.piovarci@gmail.com
Mgr. Matej Hudák do roku 2015 hudak@sccg.sk
Mgr., Ing. Tomáš Ágošton do roku 2011
RNDr. Dominik Ďurikovič do roku 2011

Former YACGS student members

Student Hall