YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar

Seminar members

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE durikovic@fmph.uniba.sk
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. andremihalik@gmail.com
Mgr. Daniel Kyselica (doktorand so Šilhom - 24) kyselica12@uniba.sk
Mgr. František Dráček (doktorand so Šilhom - 26) frantisekdracek@gmail.com
Bc. Róbert Kica (diplomant -24) kica4@uniba.sk
Bc. Zuzana Mačicová (diplomant -24) macicova7@uniba.sk
Bc. Ján Kelemen (diplomant -24) kelemen19@uniba.sk
Bc. Adam Rigan (diplomant Šilha -24) rigan7@uniba.sk
Bc. Andrej Paluch (diplomant Kyselica -24) paluch12@uniba.sk
Bc. Damian Gorčák (diplomant Kyselica -24) gorcak2@uniba.sk
Bc. Adam Gonšenica (diplomant Mihálik -24) gonsenica1@uniba.sk
 • In case of online YACGS connect to MS Teams Teams Teams code: 2ojmieq

NEW Conference Materials to Study

 • Ke-Sen Huang's Home Page
 • Free office for students
 • (IEEE PAMI, TIP, SMC, CSVT, TNNLS, TMM, Pattern Recognition, Information Sciences, Neurocomputing, Neural Networks, Image and Vision Computing, IJCV, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, ACM Computing Surveys)

Presentations Tuesday 13:10 in I-23

 • 20.2.2024 - Začína YACGS a o 13:10 v I23; Dráček, Mačicová, Kica, Kelemen, Paluch (Kyselica)
 • 27.2.2024 - Kyselica, Gorčák (Kyselica), Paluch (Kyselica), Gonšenica (Mihálik) - článok čo čítajú
 • 5.3.2024 - Dráček, Kica, Kelemen, Rigan (Šilha)
 • 12.3.2024 - Kyselica, Mačicová, Gorčák (Kyselica) - článok, Paluch (Kyselica)
 • 19.3.2024 - Dráček, Kica, Kelemen, Rigan (Šilha), Gonšenica (Mihálik)
 • 26.3.2024 - Kyselica, Mačicová, Gorčák (Kyselica), Paluch (Kyselica)
 • 2.4.2024 - Dekanské voľno po veľkej noci.
 • 9.4.2024 - Dráček, Kica, Kelemen, Rigan (Šilha)
 • 16.4.2024 - Kyselica, Mačicová, Gorčák (Kyselica), Paluch (Kyselica)
 • 16.4.2024 - ŠVK účasť všetci Kica, Kelemen, Rigan (Šilha), Gonšenica (Mihálik), Gorčák (Kyselica), Dráček, Kyselica.
 • 23.4.2024 - Dráček, Kica, Kelemen
 • 30.4.2024 - Kyselica, Mačicová, Rigan (Šilha), Gorčák (Kyselica), Paluch (Kyselica)
 • 7.5.2024 - Dráček, Kica, Kelemen, Paluch (Kyselica), Gonšenica (Mihálik), Mihálik
 • 10.5.2024 - Odovzdanie diplomových prác Kica, Kelemen, Mačicová, Rigan (Šilha), Gonšenica (Mihálik), Gorčák (Kyselica)
 • 14.5.2024 - Kyselica, Dráček
 • 21.5.2024 - v I-23 Predobhajoby slidy na obhajobu prezentujú Kica, Kelemen, Mačicová, Rigan (Šilha), Gonšenica (Mihálik), Gorčák (Kyselica)
 • 28.5.2024 - v I-23 Predobhajoby slidy opravené
 • 4.6. a 5.6.2024 - Štátne skúšky mAIN

Incoming conferences and deadlines

 • IV, GMAI Submission 01 April 2024 Notifikácia 25 May 2024 Camera RDY 15 June 2024
  • Dráček validácia, Kyselica o UI, Mihálik lyžiar a značky
 • UK Grant 2024- podá Dráček, Kyselica
  • January 10 deadline cca
 • ŠVK FMFI UK
  • Extended abstract - Dráček, Kyselica, Mačicová
  • Predregistrácia príspevkov: do 27.3.2024 (názov práce, školiteľ, predbežný abstrakt - 1 odstavec textu - slúži na zaradenie prác do sekcií)
  • Odovzdávanie príspevkov: do 3.4.2024
  • ŠVK FMFI UK - 18. 4. 2024
 • WSCG 2022 - no submission
 • CANDAR22 Japan - no submission

Journals and deadlines

 • Autori článkov môžu v súčasnosti v týchto vydavateľstvách publikovať bez hradenia APC poplatkov:

Vydavateľstvo Springer https://eiz.cvtisr.sk/open-access-publikovanie-springernature/ Vydavateľstvo Elsevier https://eiz.cvtisr.sk/open-access-publikovanie-elsevier/ Vydavateľstvo IEEE https://eiz.cvtisr.sk/open-access-publikovanie-ieee/

Diploma thesis topics

https://dai.fmph.uniba.sk/w/ThesisYACGS

Must Read Paper

Data-driven Fluid Simulation using Regression Forests Lubor Ladicky, SoHyeon Jeong, Barbara Solenthaler, Marc Pollefeys, Markus Gross Siggraph Asia, 2015 - (Idea: Mashine learning SPH Animation)

Former YACGS PhD student members

Mgr. Stanislav Krajčovič obhájil v roku 2022 krajcovic46@uniba.sk
Mgr. Adam Riečický, PhD. obhájil v roku 2021 a.riecicky@gmail.com
Mgr. Michal Chládek, PhD. obhájil v roku 2015 mychalch@gmail.com
RNDr. Martin Madaras, PhD. obhájil v roku 2014 madaras@sccg.sk
Mgr. Pavol Fabo, PhD. obhájil v roku 2013 fabo@sccg.sk
Mgr. Andrej Mihálik, PhD obhájil v roku 2013 andremihalik@gmail.com
Mgr. Juraj Onderík, PhD. obhájil v roku 2012 onderik@sccg.sk
Dr. mont. Michal Kráčalík do roku 2022
Mgr. Michal Piovarči do roku 2015 teraz je na MIT michal.piovarci@gmail.com
Mgr. Matej Hudák do roku 2015 hudak@sccg.sk
Mgr., Ing. Tomáš Ágošton do roku 2011
RNDr. Dominik Ďurikovič do roku 2011

Former YACGS student members

Student Hall

(Presmerované z Course:YACGS)