(Vytvorená stránka „{{CourseHeader | code = 1-AIN-472/12 | title =Vývoj mobilných aplikácií }} {{Infolist|1-AIN-472/12|Informačný list predmetu >}} ;Prednášajúci :[https:/...“)
 
Line 8: Line 8:
 
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk Peter Borovanský ]
 
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk Peter Borovanský ]
 
;Domáce úlohy opravuje
 
;Domáce úlohy opravuje
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Gergel/sk Peter Gergeľ]
+
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Juraj_Holas/sk Juraj Holas]
  
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
;Oficiálna stránka kurzu

Revision as of 14:09, 14 September 2017

Vývoj mobilných aplikácií 1-AIN-472/12

Informačný list predmetu >

Prednášajúci
Peter Borovanský
Domáce úlohy opravuje
Juraj Holas
Oficiálna stránka kurzu
http://dai.fmph.uniba.sk/courses/VMA/
Spoločný e-mail vyučujúcich
vma{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne