Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

 • 23.09. Introduction (Martin Madaras)
 • 30.09. Motivation, VR History part1 part2
 • 7.10. Hardware 1 lecture slides
 • 14.10. Hardware 2 lecture
 • 21.10. (Martin Madaras)
 • 28.10. Tracking
 • 4.11. Konzultacie (MS Teams)
 • 11.11. History of AR
 • 18.11. TBA
 • 25.11. TBA
 • 2.12. TBA
 • 9.12. TBA
 • 16.12. Final Exam (obligattory).

Labs

24.09. Introduction

Labs introduction - Slides
Overview of Unity3D interface, Assets - Asset package for Labs
Deadline 13.10.2020
Fill out project specification template and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk

1.10. Animations

Prefab variants, more scripts, and animations.

8.10. Physics and Drill

Rigid bodies, colliders and individual assignments.


< Course:VAR
Revision as of 09:06, 13 October 2020 by Haladova (Talk | contribs)