Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX


Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

  • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
  • 18.12. Final Exam (obligatory) MXII.

Labs

Deadline 13.10.2019 Fill out project specification template and submit to riecicky@fmph.uniba.sk.

26.09.2019 Introduction

Introductory Slides

Excursion to *FTLab*.

3.10.2019 Learning Unity #1

  • Overview of Unity3D interface
  • Assets
  • Introduction to scripting in C#

10.10.2019 Learning Unity #2

  • Building for Android
  • Animations
  • Prefab Variants
  • GUI

17.10.2019 Learning Unity #3Revision as of 17:59, 9 October 2019 by Riecicky (Talk | contribs) (Labs)