Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX


Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

 • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
 • 1.10. History of Virtual Reality lecture
 • 8.10. Excursion to VR Arena
 • 15.10. Hardware I.
 • 22.10. Hardware II. lecture
 • 29.10. Holiday- Watch the first 60 minutes of the lecture on interfaces video
 • 5.11. Authoring in VR and AR by Andrej Ferko pdf
 • 12.11. Tracking lecture
 • 19.10. MiniErasmus week History of AR lecture
 • 26.11. Visual Coherence slidy
 • 3.12. Modelling, Visualization slides.
 • 10.12. Final Exam (obligatory) MX
 • 17.12. Final presentation of the projects (obligatory) F1-248. Create PDF of your presentation.

Labs

 • 26.09.2019 Introduction and FTLab slides
Revision as of 11:46, 26 September 2019 by Riecicky (Talk | contribs)