Line 112: Line 112:
  
 
== Labs ==
 
== Labs ==
 
+
<!---
 
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHaiaKbqo8QvU7a90BLIOG2adY8iTaPV_3PvHQV6jAs/edit?usp=sharing Tabuľka s hodnotením]  
 
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHaiaKbqo8QvU7a90BLIOG2adY8iTaPV_3PvHQV6jAs/edit?usp=sharing Tabuľka s hodnotením]  
  
Line 169: Line 169:
 
=== 16.12. - 13. Týždeň ===
 
=== 16.12. - 13. Týždeň ===
 
* konzultácie k projektom, záver a motivácia  
 
* konzultácie k projektom, záver a motivácia  
 
+
--->
 
<!---
 
<!---
  

Revision as of 10:27, 9 September 2022

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Martin Madaras
Cvičiaci
Lukáš Gajdošech

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

  • X.9. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras)
  • X.9. History of AR


Labs