m (Labs)
m (24.09. Introduction)
Line 100: Line 100:
  
 
; Deadline 16.12.2020  
 
; Deadline 16.12.2020  
; Present application demo on Labs. Your project should have some of the core mechanics implemented.
+
: Present application demo on Labs. Your project should have some of the core mechanics implemented.
  
 
; Deadline 24.1.2021
 
; Deadline 24.1.2021
; Final application submission. Reviewed and rated during the next week - individual presentations.
+
: Final application submission. Reviewed and rated during the next week - individual presentations.
  
 
=== 1.10. Animations ===
 
=== 1.10. Animations ===

Revision as of 14:43, 25 November 2020

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

Labs

24.09. Introduction

Labs introduction - Slides
Overview of Unity3D interface, Assets - Asset package for Labs
Deadline 13.10.2020
Fill out project specification template and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk
Deadline 16.12.2020
Present application demo on Labs. Your project should have some of the core mechanics implemented.
Deadline 24.1.2021
Final application submission. Reviewed and rated during the next week - individual presentations.

1.10. Animations

Prefab variants, more scripts, and animations.

8.10. Physics and Drill

Rigid bodies, colliders and individual assignments.

15.10. Building for Android and VR

Automatic Build and Run process requires several permissions from your device:
  1. Enabled Developer mode - How to unlock developer options on Android
  2. Enabled USB debugging
  3. Enabled Install via USB
Use Google Cardboard XR Plugin for Unity for VR.

22.10. Creating AR Applications with Vuforia

Vuforia enables easy AR application creation for Android and iOS.
Follow installation and use instructions available here.

29.10. VR project basics session #1

Creating project with VR mechanics - Scene and Movement.

5.11. VR project basics session #2

Creating project with VR mechanics - Objects and Picking.