m (22.10. Makin AR Applications with Vuforia)
Line 58: Line 58:
 
*21.10. Martin Madaras - [https://docs.google.com/document/d/1G64-cV397p9pbJVUf7fCxM2MGvU3N19s8gdIkXEGTxk/edit?usp=sharing intro_doc] [https://youtu.be/3gIxcFXCmKE 1-Transformations] [https://youtu.be/Z9ffuobNoSs 2-Mocap] [https://youtu.be/uZETbWmf8u8 3-3DScanning]
 
*21.10. Martin Madaras - [https://docs.google.com/document/d/1G64-cV397p9pbJVUf7fCxM2MGvU3N19s8gdIkXEGTxk/edit?usp=sharing intro_doc] [https://youtu.be/3gIxcFXCmKE 1-Transformations] [https://youtu.be/Z9ffuobNoSs 2-Mocap] [https://youtu.be/uZETbWmf8u8 3-3DScanning]
 
* 28.10. Martin Madaras - QA call 11:30 - 12:30, gmeet: https://meet.google.com/xmq-mkjf-qos
 
* 28.10. Martin Madaras - QA call 11:30 - 12:30, gmeet: https://meet.google.com/xmq-mkjf-qos
*4.11. Tracking
+
*4.11. Tracking  
 +
< !--- [ https://slides.komododecks.com/e1fff0ed-f922-4818-9276-22dbba10440e] -->
 
*11.11. Konzultacie (MS Teams)
 
*11.11. Konzultacie (MS Teams)
 
*18.11. TBA
 
*18.11. TBA

Revision as of 13:09, 23 October 2020

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

< !--- [ https://slides.komododecks.com/e1fff0ed-f922-4818-9276-22dbba10440e] -->

  • 11.11. Konzultacie (MS Teams)
  • 18.11. TBA
  • 25.11. TBA
  • 2.12. TBA
  • 9.12. TBA
  • 16.12. Final Exam (obligattory).

Labs

24.09. Introduction

Labs introduction - Slides
Overview of Unity3D interface, Assets - Asset package for Labs
Deadline 13.10.2020
Fill out project specification template and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk

1.10. Animations

Prefab variants, more scripts, and animations.

8.10. Physics and Drill

Rigid bodies, colliders and individual assignments.

15.10. Building for Android and VR

Automatic Build and Run process requires several permissions from your device:
  1. Enabled Developer mode - How to unlock developer options on Android
  2. Enabled USB debugging
  3. Enabled Install via USB
Use Google Cardboard XR Plugin for Unity for VR.

22.10. Creating AR Applications with Vuforia

Vuforia enables easy AR application creation for Android and iOS.
Follow installation and use instructions available here.