m (Labs)
Line 107: Line 107:
 
: Rigid bodies, colliders and individual assignments.
 
: Rigid bodies, colliders and individual assignments.
  
<!---
+
=== 15.10. Building for Android and VR ===
  
 
Automatic  ''Build and Run'' process requires several permissions from your device:
 
Automatic  ''Build and Run'' process requires several permissions from your device:
  
# Enabled ''Developer mode''
+
# Enabled ''Developer mode'' - [https://www.google.com/search?q=android+enable+developer+options&oq=android+enable+developer+options&aqs=chrome..69i64j0l4j69i60.4367j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 How to unlock developer options on Android]
 
# Enabled ''USB debugging''
 
# Enabled ''USB debugging''
 
# Enabled ''Install via USB''
 
# Enabled ''Install via USB''
  
[https://www.google.com/search?q=android+enable+developer+options&oq=android+enable+developer+options&aqs=chrome..69i64j0l4j69i60.4367j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 How to unlock developer options on Android]
+
Use [https://developers.google.com/cardboard/develop/unity/quickstart Google Cardboard XR Plugin for Unity] for VR.
 +
 
 +
<!---
  
[https://docs.unity3d.com/Manual/MobileInput.html Mobile device input]
 
  
 
==== 17.10.2019 Learning Unity #3 ====  
 
==== 17.10.2019 Learning Unity #3 ====  

Revision as of 00:37, 15 October 2020

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

 • 23.09. Introduction (Martin Madaras)
 • 30.09. Motivation, VR History part1 part2
 • 7.10. Hardware 1 lecture slides
 • 14.10. Hardware 2 lecture
 • 21.10. (Martin Madaras)
 • 28.10. Tracking
 • 4.11. Konzultacie (MS Teams)
 • 11.11. History of AR
 • 18.11. TBA
 • 25.11. TBA
 • 2.12. TBA
 • 9.12. TBA
 • 16.12. Final Exam (obligattory).

Labs

24.09. Introduction

Labs introduction - Slides
Overview of Unity3D interface, Assets - Asset package for Labs
Deadline 13.10.2020
Fill out project specification template and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk

1.10. Animations

Prefab variants, more scripts, and animations.

8.10. Physics and Drill

Rigid bodies, colliders and individual assignments.

15.10. Building for Android and VR

Automatic Build and Run process requires several permissions from your device:

 1. Enabled Developer mode - How to unlock developer options on Android
 2. Enabled USB debugging
 3. Enabled Install via USB

Use Google Cardboard XR Plugin for Unity for VR.