m (1.10. Animations)
Line 92: Line 92:
 
=== 1.10. Animations ===
 
=== 1.10. Animations ===
  
: Prefab variants, more scripts, and animations
+
: Prefab variants, more scripts, and animations.
  
<!---
+
=== 8.10. Physics and Drill ===
  
[https://www.humblebundle.com/software/unity-2019-bundle?hmb_source=navbar&hmb_medium=product_tile&hmb_campaign=tile_index_4 Unity on Humble bundle!]
+
: Rigid bodies, colliders and individual assignments.
 +
 
 +
<!---
  
 
Automatic  ''Build and Run'' process requires several permissions from your device:
 
Automatic  ''Build and Run'' process requires several permissions from your device:

Revision as of 01:25, 8 October 2020

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

  • 23.09. Introduction (Martin Madaras)
  • 30.09. Motivation, VR History part1 part2
  • 7.10. Hardware 1 lecture slides
  • 16.12. Final Exam (obligattory).

Labs

24.09. Introduction

Labs introduction - Slides
Overview of Unity3D interface, Assets - Asset package for Labs
Deadline 13.10.2020
Fill out project specification template and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk

1.10. Animations

Prefab variants, more scripts, and animations.

8.10. Physics and Drill

Rigid bodies, colliders and individual assignments.