Line 44: Line 44:
 
|}
 
|}
  
 +
==Zdroje==
 +
[https://is.muni.cz/el/1433/podzim2015/PA198/um/59482554/Spatial_Augmented_Reality.pdf Kniha Spatial AR Bimber-Raskar]
  
 
= Organizácia výučby =
 
= Organizácia výučby =

Revision as of 10:53, 5 October 2020

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

  • 23.09. Introduction (Martin Madaras)
  • 30.09. Motivation, VR History part1 part2
  • 7.10. Hardware 1 lecture slides
  • 16.12. Final Exam (obligattory).

Labs

24.09. Introduction

Labs introduction - Slides
Overview of Unity3D interface, Assets - Asset package for Labs
Deadline 13.10.2020
Fill out project specification template and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk

1.10. Animations

Prefab variants, more scripts, and animations