m (Labs)
m
Line 45: Line 45:
  
  
== Organizácia výučby ==
+
= Organizácia výučby =
  
=== Lectures ===
+
== Lectures ==
  
 
Lecture program:  
 
Lecture program:  
Line 76: Line 76:
  
 
--->
 
--->
=== Labs ===
+
== Labs ==
  
==== 24.09.2019 Introduction to Unity ====
+
=== 24.09.2020 Introduction ===
  
 
* Labs introduction - [https://docs.google.com/presentation/d/1ITBoTgfdoXutoISfPodj-BbSL965SjC7_LP_bIYCgqg/edit?usp=sharing Slides]
 
* Labs introduction - [https://docs.google.com/presentation/d/1ITBoTgfdoXutoISfPodj-BbSL965SjC7_LP_bIYCgqg/edit?usp=sharing Slides]
Line 88: Line 88:
 
<!---
 
<!---
  
==== 3.10.2019 Learning Unity #1 ====
+
=== 3.10.2019 Learning Unity #1 ===
  
 
* Introduction to scripting in C#
 
* Introduction to scripting in C#

Revision as of 22:08, 23 September 2020

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX


Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

  • 30.09. Introduction+ Motivation
  • 16.12. Final Exam (obligattory).

Labs

24.09.2020 Introduction

  • Labs introduction - Slides
  • Overview of Unity3D interface
  • Assets

Deadline 13.10.2019 Fill out project specification template and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk