m (Labs)
Line 77: Line 77:
 
--->
 
--->
 
=== Labs ===
 
=== Labs ===
 
+
<!---
 
==== 26.09.2019 Introduction ====
 
==== 26.09.2019 Introduction ====
  
Line 165: Line 165:
 
Final presentations of projects (with slides). A showcase of functional projects. Evaluation of projects and audience voting.
 
Final presentations of projects (with slides). A showcase of functional projects. Evaluation of projects and audience voting.
  
<!---
+
 
 
;INFO:  
 
;INFO:  
 
Send me Final Presentation+Video+Application+ Source code to email zhaladova@gmail.com before the final presentation (until 17.12. 11:30)<BR />
 
Send me Final Presentation+Video+Application+ Source code to email zhaladova@gmail.com before the final presentation (until 17.12. 11:30)<BR />

Revision as of 21:46, 23 September 2020

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX


Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

  • 30.09. Introduction+ Motivation
  • 16.12. Final Exam (obligattory).

Labs