Line 50: Line 50:
 
Lecture program:  
 
Lecture program:  
 
* 25.09. Introduction+ Motivation  [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing lecture]
 
* 25.09. Introduction+ Motivation  [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing lecture]
*1.10. History of Virtual Reality [https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing lecture]
+
 
 +
<!-- *1.10. History of Virtual Reality [https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing lecture]
 
* 8.10. Excursion to VR Arena
 
* 8.10. Excursion to VR Arena
 
* 15.10. Hardware I.  
 
* 15.10. Hardware I.  
Line 61: Line 62:
 
* 3.12. Modelling, Visualization [https://docs.google.com/presentation/d/1d1teSieIs7DEXtygVUpkuVQpedSECYfpyCNXGcsJQuI/edit?usp=sharing slides].
 
* 3.12. Modelling, Visualization [https://docs.google.com/presentation/d/1d1teSieIs7DEXtygVUpkuVQpedSECYfpyCNXGcsJQuI/edit?usp=sharing slides].
 
* 10.12. Final Exam (obligatory) MX
 
* 10.12. Final Exam (obligatory) MX
*17.12. Final presentation of the projects (obligatory) F1-248. Create PDF of your presentation.
+
-->
 +
*18.12. Final Exam (obligatory) MXII.
  
 
=== Labs ===
 
=== Labs ===

Revision as of 09:46, 1 October 2019

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX


Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

  • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
  • 18.12. Final Exam (obligatory) MXII.

Labs

  • 26.09.2019 Introduction and FTLab slides