m (Labs)
(Labs)
Line 73: Line 73:
 
[https://docs.google.com/presentation/d/1ITBoTgfdoXutoISfPodj-BbSL965SjC7_LP_bIYCgqg/edit?usp=sharing Introductory Slides]
 
[https://docs.google.com/presentation/d/1ITBoTgfdoXutoISfPodj-BbSL965SjC7_LP_bIYCgqg/edit?usp=sharing Introductory Slides]
  
Excursion to *FTLab*.
+
Excursion to '''FTLab'''.
  
 
==== 3.10.2019 Learning Unity #1 ====
 
==== 3.10.2019 Learning Unity #1 ====

Revision as of 00:40, 10 October 2019

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX


Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

 • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
 • 18.12. Final Exam (obligatory) MXII.

Labs

Deadline 13.10.2019 Fill out project specification template and submit to riecicky@fmph.uniba.sk.

26.09.2019 Introduction

Introductory Slides

Excursion to FTLab.

3.10.2019 Learning Unity #1

 • Overview of Unity3D interface
 • Assets
 • Introduction to scripting in C#

Asset package for Labs

10.10.2019 Learning Unity #2

 • Building for Android
 • Animations
 • Prefab Variants
 • GUI

Unity on Humble bundle!

Automatic Build and Run process requires several permissions from your device:

 1. Enabled Developer mode
 2. Enabled USB debugging
 3. Enabled Install via USB

How to unlock developer options on Android

Mobile device input

UI Layout

17.10.2019 Learning Unity #3