m (Labs)
m (Labs)
Line 66: Line 66:
  
 
=== Labs ===
 
=== Labs ===
 
*26.09.2019 Introduction and FTLab [https://docs.google.com/presentation/d/1ITBoTgfdoXutoISfPodj-BbSL965SjC7_LP_bIYCgqg/edit?usp=sharing slides]
 
*3.10.2019 Learning Unity #1
 
  
 
'''Deadline 13.10.2019''' Fill out  [https://docs.google.com/document/d/1cQ_Ixo12jbCfX9JAYS6TX_h563466EOFlPeNkW5fFPE/edit?usp=drivesdk project specification template] and submit to riecicky@fmph.uniba.sk.
 
'''Deadline 13.10.2019''' Fill out  [https://docs.google.com/document/d/1cQ_Ixo12jbCfX9JAYS6TX_h563466EOFlPeNkW5fFPE/edit?usp=drivesdk project specification template] and submit to riecicky@fmph.uniba.sk.
 +
 +
==== 26.09.2019 Introduction ====
 +
 +
[https://docs.google.com/presentation/d/1ITBoTgfdoXutoISfPodj-BbSL965SjC7_LP_bIYCgqg/edit?usp=sharing Introductory Slides]
 +
 +
Excursion to *FTLab*.
 +
 +
==== 3.10.2019 Learning Unity #1 ====
 +
 +
* Overview of Unity3D interface
 +
* Assets
 +
* Introduction to scripting in C#
 +
 +
==== 10.10.2019 Learning Unity #2 ====
 +
 +
* Building for Android
 +
* Animations
 +
* Prefab Variants
 +
* GUI
 +
 +
==== 17.10.2019 Learning Unity #3 ====
 +
 +
* Applications in VR
 +
* Using [https://unity3d.com/partners/vuforia Vuforia plugin for Unity] for AR applications
 +
 +
 +
  
 
<!---
 
<!---

Revision as of 18:59, 9 October 2019

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX


Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

  • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
  • 18.12. Final Exam (obligatory) MXII.

Labs

Deadline 13.10.2019 Fill out project specification template and submit to riecicky@fmph.uniba.sk.

26.09.2019 Introduction

Introductory Slides

Excursion to *FTLab*.

3.10.2019 Learning Unity #1

  • Overview of Unity3D interface
  • Assets
  • Introduction to scripting in C#

10.10.2019 Learning Unity #2

  • Building for Android
  • Animations
  • Prefab Variants
  • GUI

17.10.2019 Learning Unity #3