(73 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 9: Line 9:
  
 
== Ľudia podieľajúci sa na výučbe ==
 
== Ľudia podieľajúci sa na výučbe ==
 +
 +
;Link na Teams
 +
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSBb8QWev0sxOfhDWSf43tobJUzsGmNt4M4qF_BfjVDE1%40thread.tacv2/General?groupId=86c59cff-7c9b-4f50-8f08-e01d282d6cfd&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9
  
 
;Prednášajúci
 
;Prednášajúci
Line 15: Line 18:
  
 
;Cvičiaci
 
;Cvičiaci
:[[Lukas Gajdosech|Lukas Gajdosech]]
+
:[[Lukas Gajdosech|Lukáš Gajdošech]]
  
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
Line 52: Line 55:
  
 
== Lectures ==
 
== Lectures ==
 +
*19.9. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing slidy]
 +
*26.9. History of VR [https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing slidy] (nahrana prednaska v Teams)
 +
*3.10. Authoring [https://docs.google.com/presentation/d/1bfa9RrHDWja39-FvYXZEc7aXzN-47qzsIBrcZFSu2Mg/edit?usp=sharing slidy] (bohuzial nenahrana)
 +
*10.10. Hardware + Accessibility [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit?usp=sharing slidy] (nahrana prednaska v Teams)
 +
*17.10. Hardware II [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit?usp=sharing slidy](nahrana prednaska v Teams)
 +
*24.10 Tracking [https://docs.google.com/presentation/d/1WyBXyOrjcpiiuFeZwpFLILLAbtYxEvOjNh5WTdWcDL0/edit?usp=sharing slidy] (nahrana prednaska v Teams)
 +
*31.10. Holiday
 +
*7.11. Embodiment (J.E. Masaryk)+Visual tracking (nahrana prednaska v Teams)
 +
*14.11. Martin Madaras [https://docs.google.com/document/d/1G64-cV397p9pbJVUf7fCxM2MGvU3N19s8gdIkXEGTxk/edit?usp=sharing intro_doc] [https://youtu.be/3gIxcFXCmKE 1-Transformations] [https://youtu.be/Z9ffuobNoSs 2-Mocap] [https://youtu.be/uZETbWmf8u8 3-3DScanning]
 +
*21.11. Martin Madaras
 +
*28.11. Visual tracking+Visual Coherency [https://docs.google.com/presentation/d/1VW5Xckgh_q7wDQ0lV94libop16iD-oXlG03YmyOlM1o/edit?usp=sharing slides] (nahrana prednaska v Teams)
 +
*5.12. Visualisation+AR
 +
*12.12. Predtermin v miestnosti M IX  v case prednasky 11:30-13:00
  
 +
<!---
 
Lecture program:  
 
Lecture program:  
 
* 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak  
 
* 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak  
 +
*28.09. History of AR [https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing slidy]
 +
*5.10. Hardware [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit?usp=sharing slidy]
 +
*12.10. Authoring
 +
*19.10. Hardware II [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit?usp=sharing slidy]
 +
*26.10 Tracking [https://docs.google.com/presentation/d/1WyBXyOrjcpiiuFeZwpFLILLAbtYxEvOjNh5WTdWcDL0/edit?usp=sharing slidy]
 +
*2.11. Holiday? (Interaction) watch video [https://www.youtube.com/watch?v=Fq0Zw2l-GqU&t=4787s part3] pre zaujimavost pozrite aj [https://www.youtube.com/watch?v=m2etykyizFk&t=1s part2], [https://www.youtube.com/watch?v=ZF8fqVax-wI&t=151s part1]
 +
*9.11. Tracking II, Visual Coherence [https://docs.google.com/presentation/d/1VW5Xckgh_q7wDQ0lV94libop16iD-oXlG03YmyOlM1o/edit#slide=id.gcb659d5fe4_0_30 slidy]
 +
*16.11. Augmented reality [https://docs.google.com/presentation/d/1jiIm5XXLb7OnKJ5Dk8WzNmNVh5wEq5C3rFBWBS6fAvM/edit?usp=sharing slides]
 +
*23.11. Visualisation, Deep Nets for VR/AR  [https://docs.google.com/presentation/d/1eErYPlQP0vY0Pha4M16ePy4VE6jc2KOYWBqaAfwXEZQ/edit?usp=sharing slides]
 +
*30.11. Martin Madaras
 +
*7.12. Martin Madaras
 +
*14.12. Final Exam
  
<!---
 
  
 
* 30.09. Motivation, VR History  [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing part1 ][https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing part2 ]
 
* 30.09. Motivation, VR History  [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing part1 ][https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing part2 ]
Line 99: Line 127:
  
 
== Labs ==
 
== Labs ==
 +
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0fnAnKJlw1pZIlhD9IZfP_Z_lFy7qOWcp9IXyUXAdo/edit?usp=sharing Tabuľka s hodnotením]
  
 +
=== Termíny ===
 +
* 09.10. - vyplnený [https://docs.google.com/document/d/16TygiTsh-ZQnSaSehH4WWMnPDWqaIbDcumzeStNqDHQ/edit?usp=sharing dokument] so špecifikáciou projektu (vo dvojiciach)
 +
* 06.11. - demo verzia projektu, základné mechaniky "vertical slice"
 +
* 04.12. - odovzdanie a prezentácia finálnej verzie projektu
 +
 +
V prezentácií popíšete hlavné funkcie projektu, priebeh vývoja, použité technológie, prekonané prekážky atď. na približne 15 minút, nezabudnite na obrázky. Následne nám projekt predvediete a ešte ostane priestor na naše otázky. Finálne hodnotenie projektu tvorí 60% hodnotenia z cvičení tohto predmetu (6 bodov). Pre bonusový bod nahrajte aspoň dvojminutové prezentačné video k projektu, niečo ako trailer/upútavku. Vo videu môžete predviesť použitie, popísať priebeh vývoja atď. Zároveň okomentujte aspoň 2 ďalšie videá vašich spolužiakov, kde sa ich napr. spýtate na implementáciu. Cieľom je, aby sa aspoň formou krátkeho videa mali šancu vaši spolužiaci dozvedieť o vašom projekte, v prípade, že sa nepodarí prezenčná VR/AR party.
 +
 +
=== 23.09. - 1. Týždeň ===
 +
* [https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/EZ3t5jm7xXBEmOexE37atM8BZIhLdFbDFTE8eV7nxFL4Vg?e=jaWB4Q link na slajdy]
 +
* úvod, prehľad termínov a náplne cvičení
 +
* dokument s návrhom semestrálnych projektov
 +
* prehľad tém projektov z minulých rokov
 +
* vytvorenie nového projektu Hello Cardboard s použitím Google Cardboard XR Plugin pre Unity 2021.3.10f.
 +
* ukážka existujúceho [https://blog.unity.com/games/get-started-with-vr-sample-pack-learning-articles VR Samples] projektu
 +
 +
* BONUS NA DOMA: Aby ste sa dostali do tvorby v Unity, samostatne vypracujte projekt https://learn.unity.com/project/roll-a-ball. Ten síce nemá nič s AR ani VR, no pomôže Vám lepšie sa zorientovať v tomto engine. Kto mi do nedele 02.10.2021 pošle svoju implementáciou s podpisom autora (dorobte ľubovoľnú vlastnú feature - buďte kreatívni!), môže získať bonus 0.5 bodu.
 +
 +
=== 27.09. - 2. Týždeň ===
 +
* [https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/EcUPvir1R4xKsdqQtdCh09IB8ikCkkP0UcXH5EOpF5hZPw?e=5bcmkL link na slajdy]
 +
* ukážka arUco markerkov v OpenCV
 +
* prehľad používateľského rozhrania Unity, základne skripty v C#
 +
* vytvorenie AR projektu s pluginom Vuforia
 +
* prefaby, public atribúty a hierarchia dedičnosti v Unity
 +
 +
=== 04.10. - 3. Týždeň ===
 +
* exkurzia/ukážka VR Headsetov Oculus Rift S a mobilného Cardboard VR s RETRAK Utopia 360° VR Headset
 +
* VR Projekt pre Oculus v Unity -  [https://www.youtube.com/watch?v=RkGHadlkjZQ VR Escape Room]
 +
 +
=== 11.10. - 4. Týždeň ===
 +
* [https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/EXhpwvjxTeVBgqZ_qDrOb1QB4eWOYRgpEoywJtA9sH9nug?e=BAziQC link na slajdy]
 +
* pokračovanie AR Forest aplikácie s použitím VuforiaAR z minulého týždňa
 +
* C# skripty s Update/Start metódami, ray casting, fyzikálny engine v Unity
 +
* vytváranie inštancií prefabov, inicializácia náhodných parametrov
 +
* animácie v Unity (Animation + Animation Controller)
 +
 +
=== 18.10. - 5. Týždeň a 25.10. - 6. Týždeň ===
 +
* [https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ESj7DZoBoFRHrE6w_Bs-gaoBs_llNWm6Cw80tlp1khetJw?e=MTsToV link na slajdy]
 +
* vytvorenie VR projektu s použitím Cardboard XR Pluginu
 +
* použitie ďalších nástrojov v editore Unity: layers, tags, virtuálne kamery, transparentné materiály, aktivácia objektov, zamykanie kurzora
 +
 +
=== 01.11. - 7. Týždeň ===
 +
* voľno, sviatok všetkých svätých
 +
* BONUS:  [https://learn.unity.com/project/john-lemon-s-haunted-jaunt-3d-beginner?uv=2020.3 tematický projekt pre odvážnych] (ideálne s rovnakou verziou editora ako v tutoriály, tj. 2020.3, alebo možno až 2019.X)
 +
 +
=== 08.11. - 8. Týždeň ===
 +
* demo projektov, konzultácie
 +
 +
=== 15.11. - 9. Týždeň a 22.11. - 10. Týždeň ===
 +
* inteligentné systémy, reinforcement learning v Unity, ML agenti vo VR
 +
* [https://liveuniba.sharepoint.com/:v:/s/FMFIUKVirtualandAugmentedreality20212022/Eb1VL-ukTxxEge7wOnmlFykB-1qQZfaRG5GgbVVGb0MfGg?e=zuSqar video (2021) 9. týždeň]
 +
* [https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ERpP71gWG5NCgPgIR7v8aNEB0RN4ojkh6GevN36nozTIoA?e=CBHexZ slajdy 9. týždeň]
 +
* [https://liveuniba-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/EaDiwbPo-9ZOmlVGMY-I3ecBYkVVIYXMWlrQoGHO8e48vQ?e=OfCLv6 HummingBirds projekt (aktualizované pre Unity 2021.3.10f)]
 +
* [https://liveuniba.sharepoint.com/:v:/s/FMFIUKVirtualandAugmentedreality20212022/EXgE3im__tlInKHCAnAmbVwBCkPSr4Qmew9MjBDsQ2mrzg?e=9uP3Ll video (2021) 10. týždeň]
 +
* [https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/Ee2oMQctQcBFqr6bj3EpNMkBJwZClu3ghxJjNhrOCACwuQ?e=T7jHwv slajdy 10. týždeň]
 +
 +
=== 29.11. - 11. Týždeň ===
 +
* vytvorenie minihry s natrénovaným, inteligentným oponentom
 +
* delegáty funkcií, prefab varianty, export a import vlastných .unitypackage, GUI elementy
 +
* oneskorené vykonávanie cez Invoke, coroutines v Unity
 +
* [https://liveuniba.sharepoint.com/:v:/s/FMFIUKVirtualandAugmentedreality20212022/EXyj8XWEDbNGqa2JLy8HRGQBs7BbR0ZYIN3rC4D1j2ydHg?e=SBQQW2 video (2021) 11. týždeň]
 +
* [https://liveuniba-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/EYeKX0c1NhRJiDqFUBvzUS4B8dZmwP544pHyUGTqGwnRAA?e=d4FjDd HummingBirds projekt po 10. týždni]
 +
* [https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/EQKWs0JvkAVEms1IFaffdrcBnwys8pGoUVXh5nHxA4xHGQ?e=gpWOL2 slajdy 11. týždeň]
 +
 +
=== 06.12. - 12. Týždeň a  13.12. - 13. Týždeň ===
 +
 +
'''OZNAM 06.12.2022:''' ''Ahojte, žiaľ kvôli nepredvídaným zdravotným problémom musím dnešné live cvičenie zrušiť. Jedna z tém ktorej sme sa mali venovať sú časticové systémy a vizuálne efekty. Poprosím vás teda, aby ste samostatne čas vyhradený na cvičenie využili prácou na vašich projektoch, ALEBO absolvovali kurz [https://learn.unity.com/project/making-snow-with-vfx-graph https://learn.unity.com/project/making-snow-with-vfx-graph], ak vás téma zaujíma. Budem sa tešiť, ak mi pošlete vaše výsledky. Dúfam, že budúci týždeň budeme môcť pokračovať štandardne poslednou témou OpenCV v Unity.''
 +
 +
* particle efekty (oheň, voda...), manažment scén a levelov
 +
* OpenCV pre Unity, spracovanie obrazu z webkamery, pokročilé AR, face tracking
 +
 +
<!---
 +
=== 11.11. - 8. Týždeň ===
 +
* GUI elementy v Unity, manažment scén a levelov
 +
* prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ESH1i_EQoz9OszrLjSk6Zt0BDqae8k36bXrBUulaDjKCHQ?e=edP2MN
 +
 +
=== 18.11. - 9. Týždeň ===
 +
* nahradenie virtuálnej kamery AR kamerou v Puzzle Kit projekte, ground plane
 +
* animácie, particle efekty (oheň, voda...), oneskorené vykonávanie cez Invoke, coroutines v Unity
 +
* prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ETjIUCPvCOpMpAWPAe-CekgBZokVjRwJiCtwV69oqX7x6g?e=pyb20J
 +
 +
--->
 
<!---
 
<!---
  

Latest revision as of 11:37, 6 December 2022

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Link na Teams

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSBb8QWev0sxOfhDWSf43tobJUzsGmNt4M4qF_BfjVDE1%40thread.tacv2/General?groupId=86c59cff-7c9b-4f50-8f08-e01d282d6cfd&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Martin Madaras
Cvičiaci
Lukáš Gajdošech

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

 • 19.9. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) slidy
 • 26.9. History of VR slidy (nahrana prednaska v Teams)
 • 3.10. Authoring slidy (bohuzial nenahrana)
 • 10.10. Hardware + Accessibility slidy (nahrana prednaska v Teams)
 • 17.10. Hardware II slidy(nahrana prednaska v Teams)
 • 24.10 Tracking slidy (nahrana prednaska v Teams)
 • 31.10. Holiday
 • 7.11. Embodiment (J.E. Masaryk)+Visual tracking (nahrana prednaska v Teams)
 • 14.11. Martin Madaras intro_doc 1-Transformations 2-Mocap 3-3DScanning
 • 21.11. Martin Madaras
 • 28.11. Visual tracking+Visual Coherency slides (nahrana prednaska v Teams)
 • 5.12. Visualisation+AR
 • 12.12. Predtermin v miestnosti M IX v case prednasky 11:30-13:00


Labs

Tabuľka s hodnotením

Termíny

 • 09.10. - vyplnený dokument so špecifikáciou projektu (vo dvojiciach)
 • 06.11. - demo verzia projektu, základné mechaniky "vertical slice"
 • 04.12. - odovzdanie a prezentácia finálnej verzie projektu

V prezentácií popíšete hlavné funkcie projektu, priebeh vývoja, použité technológie, prekonané prekážky atď. na približne 15 minút, nezabudnite na obrázky. Následne nám projekt predvediete a ešte ostane priestor na naše otázky. Finálne hodnotenie projektu tvorí 60% hodnotenia z cvičení tohto predmetu (6 bodov). Pre bonusový bod nahrajte aspoň dvojminutové prezentačné video k projektu, niečo ako trailer/upútavku. Vo videu môžete predviesť použitie, popísať priebeh vývoja atď. Zároveň okomentujte aspoň 2 ďalšie videá vašich spolužiakov, kde sa ich napr. spýtate na implementáciu. Cieľom je, aby sa aspoň formou krátkeho videa mali šancu vaši spolužiaci dozvedieť o vašom projekte, v prípade, že sa nepodarí prezenčná VR/AR party.

23.09. - 1. Týždeň

 • link na slajdy
 • úvod, prehľad termínov a náplne cvičení
 • dokument s návrhom semestrálnych projektov
 • prehľad tém projektov z minulých rokov
 • vytvorenie nového projektu Hello Cardboard s použitím Google Cardboard XR Plugin pre Unity 2021.3.10f.
 • ukážka existujúceho VR Samples projektu
 • BONUS NA DOMA: Aby ste sa dostali do tvorby v Unity, samostatne vypracujte projekt https://learn.unity.com/project/roll-a-ball. Ten síce nemá nič s AR ani VR, no pomôže Vám lepšie sa zorientovať v tomto engine. Kto mi do nedele 02.10.2021 pošle svoju implementáciou s podpisom autora (dorobte ľubovoľnú vlastnú feature - buďte kreatívni!), môže získať bonus 0.5 bodu.

27.09. - 2. Týždeň

 • link na slajdy
 • ukážka arUco markerkov v OpenCV
 • prehľad používateľského rozhrania Unity, základne skripty v C#
 • vytvorenie AR projektu s pluginom Vuforia
 • prefaby, public atribúty a hierarchia dedičnosti v Unity

04.10. - 3. Týždeň

 • exkurzia/ukážka VR Headsetov Oculus Rift S a mobilného Cardboard VR s RETRAK Utopia 360° VR Headset
 • VR Projekt pre Oculus v Unity - VR Escape Room

11.10. - 4. Týždeň

 • link na slajdy
 • pokračovanie AR Forest aplikácie s použitím VuforiaAR z minulého týždňa
 • C# skripty s Update/Start metódami, ray casting, fyzikálny engine v Unity
 • vytváranie inštancií prefabov, inicializácia náhodných parametrov
 • animácie v Unity (Animation + Animation Controller)

18.10. - 5. Týždeň a 25.10. - 6. Týždeň

 • link na slajdy
 • vytvorenie VR projektu s použitím Cardboard XR Pluginu
 • použitie ďalších nástrojov v editore Unity: layers, tags, virtuálne kamery, transparentné materiály, aktivácia objektov, zamykanie kurzora

01.11. - 7. Týždeň

 • voľno, sviatok všetkých svätých
 • BONUS: tematický projekt pre odvážnych (ideálne s rovnakou verziou editora ako v tutoriály, tj. 2020.3, alebo možno až 2019.X)

08.11. - 8. Týždeň

 • demo projektov, konzultácie

15.11. - 9. Týždeň a 22.11. - 10. Týždeň

29.11. - 11. Týždeň

06.12. - 12. Týždeň a 13.12. - 13. Týždeň

OZNAM 06.12.2022: Ahojte, žiaľ kvôli nepredvídaným zdravotným problémom musím dnešné live cvičenie zrušiť. Jedna z tém ktorej sme sa mali venovať sú časticové systémy a vizuálne efekty. Poprosím vás teda, aby ste samostatne čas vyhradený na cvičenie využili prácou na vašich projektoch, ALEBO absolvovali kurz https://learn.unity.com/project/making-snow-with-vfx-graph, ak vás téma zaujíma. Budem sa tešiť, ak mi pošlete vaše výsledky. Dúfam, že budúci týždeň budeme môcť pokračovať štandardne poslednou témou OpenCV v Unity.

 • particle efekty (oheň, voda...), manažment scén a levelov
 • OpenCV pre Unity, spracovanie obrazu z webkamery, pokročilé AR, face tracking