(31 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 12: Line 12:
 
;Prednášajúci
 
;Prednášajúci
 
:[[Zuzana Berger Haladova|Zuzana Berger Haladová]]
 
:[[Zuzana Berger Haladova|Zuzana Berger Haladová]]
 +
:[[Martin Madaras|Martin Madaras]]
 +
 
;Cvičiaci
 
;Cvičiaci
:[[Adam Riecicky|Adam Riečický]]
+
:[[Lukas Gajdosech|Lukáš Gajdošech]]
  
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
Line 52: Line 54:
  
 
Lecture program:  
 
Lecture program:  
* 23.09. Introduction (Martin Madaras)  
+
* 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak
 +
*28.09. History of AR
 +
<!---
 +
 
 
* 30.09. Motivation, VR History  [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing part1 ][https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing part2 ]
 
* 30.09. Motivation, VR History  [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing part1 ][https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing part2 ]
 
* 7.10. Hardware 1 [https://slides.komododecks.com/HardwareDisplays-1-f05qEUID lecture] [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit slides]
 
* 7.10. Hardware 1 [https://slides.komododecks.com/HardwareDisplays-1-f05qEUID lecture] [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit slides]
Line 60: Line 65:
 
*4.11. Tracking [https://slides.komododecks.com/e1fff0ed-f922-4818-9276-22dbba10440e lecture] [https://docs.google.com/presentation/d/1WyBXyOrjcpiiuFeZwpFLILLAbtYxEvOjNh5WTdWcDL0/edit slides]  
 
*4.11. Tracking [https://slides.komododecks.com/e1fff0ed-f922-4818-9276-22dbba10440e lecture] [https://docs.google.com/presentation/d/1WyBXyOrjcpiiuFeZwpFLILLAbtYxEvOjNh5WTdWcDL0/edit slides]  
 
*11.11. Konzultacie (MS Teams)
 
*11.11. Konzultacie (MS Teams)
*18.11. TBA
+
*18.11. History of AR [https://slides.komododecks.com/29e5c82f-a0cb-48e3-a08b-6107652756c1 lecture] [https://docs.google.com/presentation/d/1jiIm5XXLb7OnKJ5Dk8WzNmNVh5wEq5C3rFBWBS6fAvM/edit?usp=sharing slides]
*25.11. TBA
+
*25.11. Tracking + Visual Coherence [https://slides.komododecks.com/965d891f-9f78-4613-96c8-200a789516ec lecture] [https://docs.google.com/presentation/d/1VW5Xckgh_q7wDQ0lV94libop16iD-oXlG03YmyOlM1o/edit slides]
*2.12. TBA
+
*2.12. Visualisation [https://slides.komododecks.com/10db8668-a958-4a50-8efd-10452f44057b lecture]
*9.12. TBA
+
Interaction (video from AR workshop) [https://m.youtube.com/watch?v=Fq0Zw2l-GqU&t=4780s video]
 +
*9.12. Konzultacie (MS Teams)
 
* 16.12. Final Exam (obligattory).
 
* 16.12. Final Exam (obligattory).
 +
 +
--->
  
 
<!---
 
<!---
Line 89: Line 97:
  
 
--->
 
--->
 +
 
== Labs ==
 
== Labs ==
 +
 +
=== Termíny ===
 +
* 03.10. - vyplnený [https://docs.google.com/document/d/16TygiTsh-ZQnSaSehH4WWMnPDWqaIbDcumzeStNqDHQ/edit?usp=sharing dokument] so špecifikáciou projektu (vo dvojiciach)
 +
* 07.11. - demo verzia projektu, základné mechaniky "vertical slice"
 +
* 05.12. - odovzdanie finálnej verzie projektu
 +
 +
=== 23.09. - 1. Týždeň ===
 +
* Prezentácia: https://drive.google.com/file/d/1c3-rJnhvUlKTal9fvNUuZl7u_9GPJ20x/view?usp=sharing
 +
* Úvod, prehľad termínov a náplne cvičení, dokument s návrhom projektu, ukážka existujúceho VR projektu s použitím Google Cardboard XR Plugin pre Unity 2020.3.18.
 +
 +
=== 30.09. - 2. Týždeň ===
 +
* Prehľad rozhrania Unity, ukážka AR projektu s pluginom Vuforia, prehľad tém projektov z minulých rokov.
 +
 +
<!---
  
 
=== 24.09. Introduction ===
 
=== 24.09. Introduction ===
Line 98: Line 121:
 
; Deadline 13.10.2020  
 
; Deadline 13.10.2020  
 
: Fill out  [https://docs.google.com/document/d/1cQ_Ixo12jbCfX9JAYS6TX_h563466EOFlPeNkW5fFPE/edit?usp=sharing project specification template] and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk
 
: Fill out  [https://docs.google.com/document/d/1cQ_Ixo12jbCfX9JAYS6TX_h563466EOFlPeNkW5fFPE/edit?usp=sharing project specification template] and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk
 +
 +
; Deadline 17.12.2020
 +
: Present application demo during labs. Your project should have some of the core mechanics implemented.
 +
 +
; Deadline 31.1.2021
 +
: Final application submission. Reviewed and rated during the next week - individual presentations.
  
 
=== 1.10. Animations ===
 
=== 1.10. Animations ===
Line 122: Line 151:
  
 
: Follow installation and use instructions available [https://library.vuforia.com/articles/Training/getting-started-with-vuforia-in-unity.html here].
 
: Follow installation and use instructions available [https://library.vuforia.com/articles/Training/getting-started-with-vuforia-in-unity.html here].
 +
 +
=== 03.12. Practical assignment ===
 +
: Create a minigame Bug Smack from [https://docs.google.com/document/d/1axfzZekq360NRuGgq-5xo53obp7t_sM0f2AyRuMGas4/edit?usp=sharing assignment document]
 +
 +
--->
  
 
<!---
 
<!---

Latest revision as of 09:40, 27 September 2021

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Martin Madaras
Cvičiaci
Lukáš Gajdošech

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

  • 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak
  • 28.09. History of AR


Labs

Termíny

  • 03.10. - vyplnený dokument so špecifikáciou projektu (vo dvojiciach)
  • 07.11. - demo verzia projektu, základné mechaniky "vertical slice"
  • 05.12. - odovzdanie finálnej verzie projektu

23.09. - 1. Týždeň

30.09. - 2. Týždeň

  • Prehľad rozhrania Unity, ukážka AR projektu s pluginom Vuforia, prehľad tém projektov z minulých rokov.