List of thesis (master/bachelor) topics I can tutor

List of thesis (master/bachelor) topics

Author: Roman Ďurikovič

Stručná osnova predmetu:


What you Need to Pass

  • Predbežný návrh firmy a práce pred zápisom alebo nástupom praxe.
  • Potvrdenia od zamestnávateľa

1. Potvrdiť dochádzku 150 hodín a 9 týždňov, projekty na ktorých ste pracovali a hlavné IT technológie s ktorými ste pracovali.

Revision as of 08:45, 24 September 2019 by Durikovic (Talk | contribs)