m
m
Line 28: Line 28:
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/msvs_tutorial.html visual studio]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/msvs_tutorial.html visual studio]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/ex/1.php cvičenie 1],  [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/ex/2.php cvičenie 2], [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/ex/3.php cvičenie 3]   
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/ex/1.php cvičenie 1],  [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/ex/2.php cvičenie 2], [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/ex/3.php cvičenie 3]   
* [https://codebunk.com/b/x/ codebunk]  
+
* [https://codebunk.com/b/2391100084291/ codebunk]  
  
  

Revision as of 12:38, 3 April 2020

Princípy počítačov – systémové programovanie - cvičenia s robotom Tatrabot 1-AIN-186

2019/2020, Jarný semester

Na cvičeniach budeme prvých 6 týždňov pracovať 4 hodiny týždenne s robotom Tatrabot a učiť sa programovať v jazyku C.
Potom sa tempo čiastočne zvolní a cvičenia budú pokračovať jazykom assembler.

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Cvičenia

Pondelok 16:30 H3, Streda 13:10 H3, Piatok 12:20 I-9

Hodnotenie

Cvičenia a domáce úlohy v systéme (L.I.S.T.)
Možnosť získať prémiové body za ďalšie úlohy/malé prémiové projekty.

Body budú prevedené na percentá zo všetkých povinných úloh a zaslané prednášajúcemu na konci semestra.
Na známku treba mať aspoň 70%.

Poznámky z cvičení


Materiály, linky