Symbolické programovanie a LISP 1-AIN-616

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Symbolické programovanie a LISP (1-AIN-616)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-616 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Baláž
E-mail: balaz@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/moodle/

Popis predmetu:

Oboznámiť nielen s programovancím jazykom LISP, ale aj s programovancími paradigmami ako abstrakcia dát a procedúr, funkcionálne programovanie a symbolické programovanie

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 15:28, 12 February 2010 by Balaz (Talk | contribs)