Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
 
   | webpage = chýba
 
   | webpage = chýba
   | teacher = [[Martin Baláž|RNDr. Martin Baláž]], [[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]
+
   | teacher = [[Martin Baláž|RNDr. Martin Baláž]]
   | email = balaz[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
   | email = balaz[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~balaz/ http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/
+
   | homepage = http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/moodle/
   | description = Oboznámiť nielen s programovancím jazykom LISP, ale aj s programovancími paradigmami ako abstrakcia dát a procedúr, funkcionálne programovanie, symbolické programovanie a objektovo orientované programovanie.
+
   | description = Oboznámiť nielen s programovancím jazykom LISP, ale aj s programovancími paradigmami ako abstrakcia dát a procedúr, funkcionálne programovanie a symbolické programovanie
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 12:48, 27 October 2008

Symbolické programovanie a LISP 1-AIN-616

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Symbolické programovanie a LISP (1-AIN-616)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-616 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Baláž
E-mail: balaz@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/moodle/

Popis predmetu:

Oboznámiť nielen s programovancím jazykom LISP, ale aj s programovancími paradigmami ako abstrakcia dát a procedúr, funkcionálne programovanie a symbolické programovanie

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne