Spracovanie farebného obrazu 2-AIN-270

školský rok 2021/2022

TERMÍN PREDNÁŠKY

 • pondelok 14:00 , M - VII

TERMÍNY CVIČENÍ

 • Streda 14:50, F1 - 248


PREDNÁŠKY / CVIČENIA


PODMIENKY a BODOVANIE

ÚČASŤ

 • účasť na cvičeniach je nepovinná

BODOVANIE

účasť na cvičeniach 10 bodov
úlohy na cvičeniach (5x3body) 15 bodov
projekt 25 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 30 bodov

ÚLOHY NA CVIČENIACH

 • 15 bodov z celkového hodnotenia
 • 5 úloh, každá za 3 body ( z toho je potrebné odovzdať minimálne 2 úlohy, z ktorých bude aspoň jedna odovzdaná na cvičeniach za plný počet bodov)
 • zadávané na cvičeniach
 • Bodovanie
  • pri odovzdaní správneho riešenia na cvičení 3 body
  • pri odovzdaní správneho riešenia do 10:00 nasledujúceho dňa 1 bod (mailom na dana.skorvankova@fmph.uniba.sk)

PROJEKTY

 • 25 bodov z celkového hodnotenia
 • na projektoch budete pracovať každý samostatne
 • zadávanie projektov bude začiatkom marca
 • odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach

PREZENTÁCIA PROJEKTOV

 • Obsah Prezentácie
  • Cieľ projektu
  • Použitá databáza
  • Prieskum problematiky
  • Návrh riešenia
  • Výsledky
  • Ukážka programu
  • Zhrnutie problémov, prípadné navrhnutie ich riešenia

PODVÁDZANIE

 • podanie podnetu na disciplinárne konanie


CVIČENIA

Materiály a prezentácie k cvičeniam budú priebežne pribúdať na [githube].

Revision as of 15:14, 16 February 2022 by Skorvankova (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)