Line 30: Line 30:
  
 
* 1. cvičenie - Príznaky - [http://www.sccg.sk/~kocur/edu/RO/cv01/cv01.pdf prezentácia]
 
* 1. cvičenie - Príznaky - [http://www.sccg.sk/~kocur/edu/RO/cv01/cv01.pdf prezentácia]
 +
* 2. cvičenie - Štatistika I - [http://www.sccg.sk/~kocur/edu/RO/cv02/cv02.pdf prezentácia] [http://www.sccg.sk/~kocur/edu/RO/cv02/cv02-handout.pdf (nerozsekaná verzia)]
  
 
;Bodovanie cvičení
 
;Bodovanie cvičení

Revision as of 12:43, 27 February 2019

Rozpoznávanie obrazcov 2-AIN-204


Toto je stránka k predmetu Rozpoznávanie obrazcov Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Milan Ftáčnik]
Cvičiaci
[Viktor Kocur]


Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk


Organizácia výučby

Prednášky
Cvičenia
Bodovanie cvičení

Bodovacia Tabuľka

Dohromady je možné z cvičení získať 20 bodov. Pre pripustenie k skúške je nutné získať aspoň 20 bodov (50%).

10 bodov bude udelených v priebehu semestra za aktívnu účasť na cvičeniach. 5 bodov bude udelených za predbežný report k projektu, ktorý bude nutné odovzdať pár týždňov pred koncom semestra. 25 bodov bude udelených za prezentáciu a finálny report k projektu. Projekty budú prezentované na konci semestra.


Body