Line 13: Line 13:
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Milan_Ftacnik/sk Milan Ftáčnik]]
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Milan_Ftacnik/sk Milan Ftáčnik]]
 
;Cvičiaci
 
;Cvičiaci
 +
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Viktor_Kocur/sk Viktor Kocur]]
  
  
Line 25: Line 26:
  
 
;Prednášky
 
;Prednášky
 +
 +
;Cvičenia
 +
 +
* 1. cvičenie - Príznaky - [http://www.sccg.sk/~haladova/RO1.pdf prezentácia]
 +
 +
;Bodovanie cvičení
 +
 +
Dohromady je možné z cvičení získať 20 bodov. Pre pripustenie k skúške je nutné získať aspoň 20 bodov (50%).
 +
 +
10 bodov bude udelených v priebehu semestra za aktívnu účasť na cvičeniach. 5 bodov bude udelených za predbežný report k projektu, ktorý bude nutné odovzdať pár týždňov pred koncom semestra. 25 bodov bude udelených za prezentáciu a finálny report k projektu. Projekty budú prezentované na konci semestra.
 +
 +
 
<!--
 
<!--
 
*20.2. Úvod do problematiky [http://www.sccg.sk/~ftacnik/RO1-uvod.pptx pptx]
 
*20.2. Úvod do problematiky [http://www.sccg.sk/~ftacnik/RO1-uvod.pptx pptx]

Revision as of 15:06, 19 February 2019

Rozpoznávanie obrazcov 2-AIN-204


Toto je stránka k predmetu Rozpoznávanie obrazcov Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Milan Ftáčnik]
Cvičiaci
[Viktor Kocur]


Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk


Organizácia výučby

Prednášky
Cvičenia
Bodovanie cvičení

Dohromady je možné z cvičení získať 20 bodov. Pre pripustenie k skúške je nutné získať aspoň 20 bodov (50%).

10 bodov bude udelených v priebehu semestra za aktívnu účasť na cvičeniach. 5 bodov bude udelených za predbežný report k projektu, ktorý bude nutné odovzdať pár týždňov pred koncom semestra. 25 bodov bude udelených za prezentáciu a finálny report k projektu. Projekty budú prezentované na konci semestra.


Body