Line 15: Line 15:
  
 
Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené  
 
Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené  
1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.  
+
|1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.  
  
 
2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.  
 
2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.  
Line 27: Line 27:
 
Hodnotenie E a lepšie vyžaduje splniť každý z uvedených bodov.  
 
Hodnotenie E a lepšie vyžaduje splniť každý z uvedených bodov.  
  
Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1.  
+
Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1. Hodnotenie zapíše vyučujúci.
 
+
 
+
Hodnotenie zapíše vyučujúci.
+
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 13:24, 24 September 2009

Projektový seminár (2) 2-AIN-922

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projektový seminár (2) (2-AIN-922)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-922 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Phd.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk, durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.

Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne