Line 15: Line 15:
  
 
Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené  
 
Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené  
 
 
1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.  
 
1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.  
  

Revision as of 13:24, 24 September 2009

Projektový seminár (2) 2-AIN-922

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projektový seminár (2) (2-AIN-922)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-922 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Phd.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk, durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.

Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené 1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.

3. Ukážka napísanej ucelenej kapitoly diplomovej práce, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podľa normy).

4. Ukážka buď implementácie s testami alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie (v prípade teoretických, prehľadových prác).

5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

Hodnotenie E a lepšie vyžaduje splniť každý z uvedených bodov.

Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1.


Hodnotenie zapíše vyučujúci.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne