(zmena popisu na základe mailu doc. Ďurikoviča)
Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | webpage = chýba
 
   | webpage = chýba
   | teacher = [[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]], [[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]], [[Pavol Voda|doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.]]
+
   | teacher = [[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]], [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Phd.]]
   | email = ftacnik[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, voda[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://www.sccg.sk/~ftacnik/ http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/
+
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/
   | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác. Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent
+
   | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.  
pripravenú prezentáciu svojho pokroku na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2. Hodnotenie zapíše garant alebo spolu garanti na odporúčanie školiteľa.
+
Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent
 +
pripravené
 +
1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.
 +
2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta.
 +
  email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.
 +
3. Ukážka napísanej ucelenéj kapitoly diplomovej práce, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podla normy).
 +
4. Ukážka buď implementácie s testami alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie (v prípade teoretických, prehľadových prác).
 +
5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
 +
 
 +
Hodnotenie E a lepšie vyžaduje splniť kazdý z uvedených bodov.
 +
Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1.
 +
 
 +
Hodnotenie zapíše vzučujúci.
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 16:41, 23 September 2009

Projektový seminár (2) 2-AIN-922

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projektový seminár (2) (2-AIN-922)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-922 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Phd.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk, durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác. Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené 1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2. 2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta.

  email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.

3. Ukážka napísanej ucelenéj kapitoly diplomovej práce, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podla normy). 4. Ukážka buď implementácie s testami alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie (v prípade teoretických, prehľadových prác). 5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

Hodnotenie E a lepšie vyžaduje splniť kazdý z uvedených bodov. Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1.

Hodnotenie zapíše vzučujúci.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne