m
Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | webpage = chýba
 
   | webpage = chýba
   | teacher = [[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]], [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Phd.]]
+
   | teacher = [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Phd.]]
   | email = sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/
 
   | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.  
 
   | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.  
  
Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené  
+
Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na predposledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.
  
 
1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.  
 
1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.  
  
2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.  
+
2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk v prípade zamerania na AI.  
  
3. Ukážka napísanej ucelenej kapitoly diplomovej práce, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podľa normy).  
+
3. Ukážka napísanej ucelenej kapitoly diplomovej práce minimálne 15 strán, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podľa normy).  
  
4. Ukážka buď implementácie s testami alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie (v prípade teoretických, prehľadových prác).  
+
4. Ukážka buď implementácie s testami, už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom.)
  
 
5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.  
 
5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.  
 
Hodnotenie E a lepšie vyžaduje splniť každý z uvedených bodov.
 
  
 
Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1.  Hodnotenie zapíše vyučujúci.
 
Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1.  Hodnotenie zapíše vyučujúci.

Revision as of 08:07, 25 September 2015

Projektový seminár (2) 2-AIN-922

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projektový seminár (2) (2-AIN-922)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-922 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Phd.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.

Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na predposledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.

1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na AI.

3. Ukážka napísanej ucelenej kapitoly diplomovej práce minimálne 15 strán, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podľa normy).

4. Ukážka buď implementácie s testami, už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom.)

5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1. Hodnotenie zapíše vyučujúci.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne