Line 18: Line 18:
 
1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.
 
1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.
  
2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta.
+
2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.
  email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.
+
  
3. Ukážka napísanej ucelenéj kapitoly diplomovej práce, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podla normy).
+
3. Ukážka napísanej ucelenéj kapitoly diplomovej práce, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podľa normy).
  
 
4. Ukážka buď implementácie s testami alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie (v prípade teoretických, prehľadových prác).
 
4. Ukážka buď implementácie s testami alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie (v prípade teoretických, prehľadových prác).

Revision as of 16:44, 23 September 2009

Projektový seminár (2) 2-AIN-922

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projektový seminár (2) (2-AIN-922)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-922 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Phd.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk, durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác. Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené

1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.

3. Ukážka napísanej ucelenéj kapitoly diplomovej práce, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podľa normy).

4. Ukážka buď implementácie s testami alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie (v prípade teoretických, prehľadových prác).

5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

Hodnotenie E a lepšie vyžaduje splniť kazdý z uvedených bodov. Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1.

Hodnotenie zapíše vzučujúci.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne