Line 1: Line 1:
 
= Projektový seminár (2) =
 
= Projektový seminár (2) =
  
Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na predposledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.  
+
Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na posledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.  
  
1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.  
+
1. Prezentácia vo forme '''predobhajoby''' a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.  
  
2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk.  
+
2. Pred prezentáciou musí dôjsť '''email''' od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.
  
3. Ukážka napísanej ucelenej kapitoly diplomovej práce minimálne 15 strán, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podľa normy).  
+
3. Ukážka napísanej '''ucelenej kapitoly''' diplomovej práce minimálne '''15 strán''', dohodnutej so školiteľom a naviac všetky predné listy a zoznam literatúry (podľa normy) čo bolo požiadavkou na Projektový seminár (1).  
  
4. Ukážka buď implementácie s testami, už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom.)
+
4. Ukážka buď '''implementácie s testami''', už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúc diplomantom navrhnuté riešenie. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom v  '''prvom týždni'''  semestra.)
  
5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.  
+
5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových '''preštudovaných článkov''' a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
 +
 
 +
6. '''WWW stránka''' kde bude projekt diplomovej práce popísaný, popis priebežného progresu, linky k na všetky potrebné materiály k bodom 1-5, k zdrojovým kódom, ku knižniciam a spúšťateľný kód, animácia screen shotu ukážky aplikácie.
  
 
Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1.  Hodnotenie zapíše vyučujúci.
 
Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1.  Hodnotenie zapíše vyučujúci.
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]

Revision as of 08:38, 21 September 2016

Projektový seminár (2)

Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na posledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.

1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.

3. Ukážka napísanej ucelenej kapitoly diplomovej práce minimálne 15 strán, dohodnutej so školiteľom a naviac všetky predné listy a zoznam literatúry (podľa normy) čo bolo požiadavkou na Projektový seminár (1).

4. Ukážka buď implementácie s testami, už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúc diplomantom navrhnuté riešenie. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom v prvom týždni semestra.)

5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových preštudovaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

6. WWW stránka kde bude projekt diplomovej práce popísaný, popis priebežného progresu, linky k na všetky potrebné materiály k bodom 1-5, k zdrojovým kódom, ku knižniciam a spúšťateľný kód, animácia screen shotu ukážky aplikácie.

Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1. Hodnotenie zapíše vyučujúci.

 | offered_in = Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika