Line 1: Line 1:
{{Predmet
+
= Projektový seminár (2) =
  | name = Projektový seminár (2)
+
  | code = 2-AIN-922
+
  | prerequisites = žiadne
+
  | semester = Zimný
+
  | year = 2
+
  | credits = 3
+
  | form = S - seminar (2)
+
  | evaluation = 100/0
+
  | webpage = chýba
+
  | teacher = [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Phd.]]
+
  | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
  | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/
+
  | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.
+
  
 
Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na predposledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.  
 
Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na predposledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.  

Revision as of 08:12, 21 September 2016

Projektový seminár (2)

Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na predposledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.

1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na AI.

3. Ukážka napísanej ucelenej kapitoly diplomovej práce minimálne 15 strán, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podľa normy).

4. Ukážka buď implementácie s testami, už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom.)

5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1. Hodnotenie zapíše vyučujúci.

 | offered_in = Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika
 | recommendations = žiadne

}}