(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
  
 
Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Online verzia existuje napr. Overleaf.
 
Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Online verzia existuje napr. Overleaf.
Príklad diplomovej práce a štýlu v LaTeX ako súbor zip [https://drive.google.com/file/d/0BwuOJecPQwoSQ20wTnhreG0xWm8/view?usp=sharing Latex diplomovka]
+
Príklad diplomovej práce a štýlu v LaTeX ako súbor zip [https://drive.google.com/file/d/1a59V3GiBGBA1uYJ2mferg9hhrfiNYbMV/view?usp=sharing Latex diplomovka]
  
 +
'''Hodnotenie ''' predmetu online cez MS Teams 9.12. [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa335af9badd54db28b725b73fe049de5%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb779e68-1200-4284-8332-1fda555d16de&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 Teams] Kód tímu wvdin5j
 +
 +
=== Názvy kapitol Vašej práce ===
 
Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:
 
Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:
 
* a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
 
* a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
Line 11: Line 14:
 
* d) návrh softvérového diela,
 
* d) návrh softvérového diela,
 
* e) '''výskum''', výsledky práce, grafy, obrázky, animácie, ukážky, štatistiky
 
* e) '''výskum''', výsledky práce, grafy, obrázky, animácie, ukážky, štatistiky
* f) interpretácia výsledkov,  '''diskusia''' kedy Vaša metóda funhuje a kedy nefunguje,
+
* f) interpretácia výsledkov,  '''diskusia''' kedy Vaša metóda funguje a kedy nefunguje,
 
* g) krátky manuál vo forme txt na médiu alebo v práci 1 strana.
 
* g) krátky manuál vo forme txt na médiu alebo v práci 1 strana.
  
 
=== Ako písať diplomovú prácu ===
 
=== Ako písať diplomovú prácu ===
[https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_12.pdf Vnútorný predpis č. 12/2013 ]  Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave
+
[https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_12.pdf Vnútorný predpis č. 12/2013 ]  Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave. Rozsah diplomovej práce 50 až 70 normostrán (90 000 až 126 000 znakov).
  
 
=== Rozdiel medzi bakaláskou a diplomovou prácou ===
 
=== Rozdiel medzi bakaláskou a diplomovou prácou ===
Diplomovou prácou študent spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie
+
Diplomovou prácou študent spracúva zvolenú tému '''na úrovni vedeckej štúdie'''
 
s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými
 
s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými
 
postupmi, hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom
 
postupmi, hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom
Line 29: Line 32:
 
2. Pred prezentáciou musí dôjsť '''email''' od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.
 
2. Pred prezentáciou musí dôjsť '''email''' od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.
  
3. Ukážka napísanej '''ucelenej kapitoly''' diplomovej práce minimálne  '''15 strán''' v LaTeXu, dohodnutej so školiteľom a naviac všetky predné listy, abstrakty a zoznam literatúry (podľa normy) čo bolo požiadavkou aj  na Projektový seminár (1). Názvy všetkých kapitól práce.
+
3. Ukážka napísanej '''ucelenej kapitoly''' diplomovej práce minimálne  '''15 strán''' v LaTeXu, dohodnutej so školiteľom a naviac všetky predné listy, abstrakty a zoznam literatúry (podľa normy) čo bolo požiadavkou aj  na Projektový seminár (1). Názvy všetkých kapitól práce. Ukážka rozpísanej '''kapitoly s názvom výskum''' z diplomovej práce.  
  
 
4. Ukážka buď  '''implementácie s testami''', už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúc diplomantom navrhnuté riešenie. Implementacia musí generovať '''rozumné výsledky'''. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom v  '''prvom týždni'''  semestra.)
 
4. Ukážka buď  '''implementácie s testami''', už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúc diplomantom navrhnuté riešenie. Implementacia musí generovať '''rozumné výsledky'''. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom v  '''prvom týždni'''  semestra.)
  
5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových  '''preštudovaných článkov''' a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.  
+
5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových  '''preštudovaných článkov''' a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry. Minimum 3 vedecké články.
  
 
6. '''WWW stránka''' kde bude projekt diplomovej práce popísaný, popis priebežného progresu, linky k na všetky potrebné materiály k bodom 1-5, k zdrojovým kódom, ku knižniciam a spúšťateľný kód, animácia screen shotu ukážky aplikácie.
 
6. '''WWW stránka''' kde bude projekt diplomovej práce popísaný, popis priebežného progresu, linky k na všetky potrebné materiály k bodom 1-5, k zdrojovým kódom, ku knižniciam a spúšťateľný kód, animácia screen shotu ukážky aplikácie.

Latest revision as of 12:48, 1 September 2022

Projektový seminár (2)

Cieľom predmetu je byť predposlednou kontrolnou etapou vývoja, písania a prezentácie svojej diplomovej práce. Tiež zvážite či na práci radšej nepracovať 3 roky popri praxi.

Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Online verzia existuje napr. Overleaf. Príklad diplomovej práce a štýlu v LaTeX ako súbor zip Latex diplomovka

Hodnotenie predmetu online cez MS Teams 9.12. Teams Kód tímu wvdin5j

Názvy kapitol Vašej práce

Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:

  • a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
  • b) cieľ práce,
  • c) metodika práce a metódy skúmania,
  • d) návrh softvérového diela,
  • e) výskum, výsledky práce, grafy, obrázky, animácie, ukážky, štatistiky
  • f) interpretácia výsledkov, diskusia kedy Vaša metóda funguje a kedy nefunguje,
  • g) krátky manuál vo forme txt na médiu alebo v práci 1 strana.

Ako písať diplomovú prácu

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave. Rozsah diplomovej práce 50 až 70 normostrán (90 000 až 126 000 znakov).

Rozdiel medzi bakaláskou a diplomovou prácou

Diplomovou prácou študent spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom v konkrétnom odbore.

Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na posledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.

1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 2.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.

3. Ukážka napísanej ucelenej kapitoly diplomovej práce minimálne 15 strán v LaTeXu, dohodnutej so školiteľom a naviac všetky predné listy, abstrakty a zoznam literatúry (podľa normy) čo bolo požiadavkou aj na Projektový seminár (1). Názvy všetkých kapitól práce. Ukážka rozpísanej kapitoly s názvom výskum z diplomovej práce.

4. Ukážka buď implementácie s testami, už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúc diplomantom navrhnuté riešenie. Implementacia musí generovať rozumné výsledky. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom v prvom týždni semestra.)

5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových preštudovaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry. Minimum 3 vedecké články.

6. WWW stránka kde bude projekt diplomovej práce popísaný, popis priebežného progresu, linky k na všetky potrebné materiály k bodom 1-5, k zdrojovým kódom, ku knižniciam a spúšťateľný kód, animácia screen shotu ukážky aplikácie.

Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1. Hodnotenie zapíše vyučujúci.

 | offered_in = Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika