Projektový seminár (1) 2-AIN-921

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projektový seminár (1) (2-AIN-921)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-921 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., doc. RNDr. Roman Ďurikovič, CSc.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk, durikovic@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác. Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravenú prezentáciu svojho pokroku na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 1. Hodnotenie zapíše garant alebo spolu garanti na odporúčanie školiteľa.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 16:24, 23 September 2009 by Durikovic (Talk | contribs)