m (Durikovic premiestnil stránku Project Seminar 1/sk na Course:Project Seminar 1/sk)
Line 17: Line 17:
 
5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných '''článkov''' a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
 
5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných '''článkov''' a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
  
6. WWW stránka diplomového projektu alebo GitHub kde budete mať PDF, aktuálne verzie a krátky popis projektu a ciele.
+
6. '''WWW stránka''' diplomového projektu alebo GitHub kde budete mať PDF, aktuálne verzie a krátky popis projektu a ciele.
  
 
7. Kostra '''LaTeX''' textu diplomovej práce, prvé stránky, názov podľa príkladu a prvé dva články ako literatúra.
 
7. Kostra '''LaTeX''' textu diplomovej práce, prvé stránky, názov podľa príkladu a prvé dva články ako literatúra.

Revision as of 10:44, 12 February 2018

Projektový seminár (1)

Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.

Príklad diplomovej práce a stýlu v LaTeX ako subor zip Latex diplomovka


Hodnotenie predmetu

0. Povinná účasť na posledných dvoch prednáškach semestra kde bude mať každý študent pripravené:

1. Prezentácia vo svojho pokroku (veľmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 1.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.

4. Ukážka buď čiastočne funkčnej implementácie, hotové vývojové prostredie (Framework) s testom knižníc alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác) po dohode so školiteľom.

5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

6. WWW stránka diplomového projektu alebo GitHub kde budete mať PDF, aktuálne verzie a krátky popis projektu a ciele.

7. Kostra LaTeX textu diplomovej práce, prvé stránky, názov podľa príkladu a prvé dva články ako literatúra.

Hodnotenie zapíše vyučujúci.

Predpokladáme, že študent má pripravenú prezentáciu, odprezentuje ju a každý bod má splnený.

A-E: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky

  • Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov
  • Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)
  • Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa
  • Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)

Fx: ostané možnosti (chýbajúca prezentácia, neúčasť)

 | offered_in = Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika