Line 20: Line 20:
 
Hodnotenie zapíše vyučujúci.  
 
Hodnotenie zapíše vyučujúci.  
  
Predpokladáme, že študent má '''pripravenú prezentáciu''' a od prezentuje ju a '''každý bod splnený'''.
+
Predpokladáme, že študent má '''pripravenú prezentáciu''', od prezentuje ju a '''každý bod splnený'''.
  
A: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky
+
A-E: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky
 
+
* Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov
B: Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov
+
* Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)
 
+
* Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa  
C: Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)
+
* Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)
 
+
D: Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa  
+
 
+
E: Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)
+
  
 
Fx: ostané možnosti (chýbajúca prezentácia, neúčasť)
 
Fx: ostané možnosti (chýbajúca prezentácia, neúčasť)
  
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]

Revision as of 07:20, 21 September 2016

= Projektový seminár (1) =

Studijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.

Príklad diplomovej práce a stýlu v LaTeX ako subor zip Latex diplomovka


Hodnotenie predmetu

0. Povinná účasť na posledných dvoch prednáškach semestra kde bude mať každý študent pripravené:

1. Prezentácia vo svojho pokroku (veľmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 1.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, PG a SO.

4. Ukážka buď čiastočne funkčnej implementácie, hotové vývojové prostredie (Framework) s testom knižníc alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác) po dohode so školiteľom.

5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

Hodnotenie zapíše vyučujúci.

Predpokladáme, že študent má pripravenú prezentáciu, od prezentuje ju a každý bod má splnený.

A-E: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky

  • Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov
  • Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)
  • Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa
  • Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)

Fx: ostané možnosti (chýbajúca prezentácia, neúčasť)

 | offered_in = Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika